Závěrečná konference k projektu Zaměstnaný absolvent

Projekt Zaměstnaný absolvent (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646) podpořený z Operačního programu Zaměstnanost se blíží ke svému konci. Pod záštitou pana Bc. Pavla Hečka člena Rady Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu proběhne Závěrečná konference k projektu.
Datum konání akce
12. 9. 2018 (9:30 - 15:00)

Závěrečná konference se bude konat dne 12. září 2018 od 9:30 hod. v PETROF Gallery v Hradci Králové.

Prostřednictvím této konference bychom Vám rádi vyjádřili poděkování za spolupráci všem partnerům a účastníkům projektu Zaměstnaný absolvent a sdíleli společně zkušenosti a postřehy z průběhu realizace.

Doprovodným programem konference bude seminář na téma „Etika, firemní kultura, první dojem, řeč těla, dress code aj.“, kterým budou provádět módní poradkyně a lektorka Lenka Bernardes a herec a moderátor Jan Čenský.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.