Seminář na téma Dostupné bydlení

Seminář Dostupné bydlení: možnosti financování a příklady dobré praxe se uskuteční v úterý 19.2.2019 ve 13:00 hod na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, sál zastupitelstva (N2.906).
Datum konání akce
19. 2. 2019 (13:00 - 17:00)

Královéhradecký kraj vnímá aktuální potřeby obcí a neziskových organizací v oblasti dostupného bydlení a snaží se nastartovat kroky k jejich řešení. V rámci semináře budou prezentovány aktuální možnosti financování dostupného a sociální bydlení z evropských i národních zdrojů a dále zkušenosti s realizací projektů na podporu bydlení. Na semináři vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování a další.

Vaši účast prosím potvrďte prostřednictvím registračního formuláře. Podrobný program bude registrovaným zaslán před konáním akce.

 Registrační formulář

 V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na paní Mgr. Šárku Bartošovou na email bartosova@cirihk.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.