Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání

Cílem semináře je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání („OVZ“), seznámit vás s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.
Datum konání akce
11. 4. 2019 (9:00 - 12:30)

V praktické části budou prezentovány veřejné zakázky, na nichž bude demonstrováno právní zakotvení, zvolené téma a přístup zadavatele. Bude se jednat o konkrétní příklady (od jednoduchých z ČR, přes složitější, až ke komplexním ze zahraničí), na vybraných z nich ukážeme maximum možného: od výběru předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací dokumentaci – požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další související ujednání smlouvy, evaluace dosaženého výsledku apod. Zmíněna bude i případná judikatura SDEU apod.

Více informací a možnost registrovat se naleznete na stránkách www.sovz.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.