Workshop Jednotné kontaktní místo pro bydlení

Datum konání akce
27. 5. 2019 (10:00 - 14:00)

Příspěvky se zaměří na téma Kontaktního místa pro bydlení a konkrétní zkušenosti obcí ČR. Kontaktní místo pro bydlení představuje jednu z možností, jak vytvořit jednotný vstup do systému obecního bydlení. Jedná se o zvláštní jednotku (pracovníka, tým, útvar) v rámci obecního úřadu, který má za úkol zprostředkovávat občanům pomoc v jejich problematické bytové situaci, a to nejen formou pomoci s vyplněním žádosti o obecní byt, ale i s využitím jiných, měkčích nástrojů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.