Fórum zaměstnanosti

Trendy a výzvy na trhu práce 4.0
Datum konání akce
12. 11. - 13. 11. 2019

Jak se promění trh práce během čtvrté průmyslové revoluce? Jaké výzvy to přinese?

Odbor koncepcí a strategií trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí připravil první ročník Fóra zaměstnanosti. Hlavním cílem mezinárodní konference je nastartovat otevřenou debatu o cílech a zaměření politiky zaměstnanosti v České republice do budoucna. Politická reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních budou v rámci workshopů a doprovodného programu představovat svou činnost, diskutovat možná opatření a případně se pokusit najít nové příležitosti na trhu práce a nová řešení pro výzvy v oblasti zaměstnanosti. Zapojte se také!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.