Týden vzdělávání dospělých

Již po několikáté se Královéhradecký kraj připojuje k akci s názvem Týden vzdělávání dospělých, který se uskuteční v termínu 11. – 15. listopadu 2019.
Datum konání akce
11. 11. - 15. 11. 2019

 

Týden vzdělávání dospělých je nejen celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Cílem akce je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení a nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji, motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání svých zaměstnanců.

Do akce se zapojují v celém kraji všichni ti, kdo se svými aktivitami podílejí na rozšiřování vědomostí, dovedností a kompetencí občanů. Nabídka aktivit je široká a pestrá – prožitkové semináře, workshopy, tvůrčí dílny, ochutnávky profesí, ukázkové hodiny či jiné zajímavé akce.

Organizaci akcí zajišťuje krajská pobočka a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Královéhradeckém kraji.

Účast na veškerých akcích je bezplatná!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.