Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe

Sdílení dobré praxe a zkušeností se zaváděním sociálního bydlení 16 obcí zapojených do projektu Podpora sociálního bydlení.
Datum konání akce
9. 9. 2020 (9:00 - 16:30)

Konference je součástí projektu „Podpora sociálního bydlení“, jehož cílem je rozvoj systému sociálního bydlení v ČR.

Náplní bude primárně sdílení dobré praxe a zkušeností se zaváděním sociálního bydlení 16 obcí zapojených do projektu Podpora sociálního bydlení. Zazní témata jako:

  • Kolik a kde je sociálních bytů potřeba?
  • Proč a jak mapovat své území?
  • Kdo potřebuje sociální bydlení nejvíce?
  • Co se nejvíce osvědčilo v sociální práci?
  • Jakým výzvám čelí malé a jakým velké obce?
  • A další.

Dále budou prezentovány výsledky evaluace popisující mj. vliv poskytnutí sociálního bytu na životní změnu sociálně potřebných či shrnutí nejdůležitějších poznatků projektu Podpora sociálního bydlení. Pro zástupce obcí budou jistě velmi zajímavé příspěvky zástupců ministerstev k možnostem financování sociálního bydlení z národních nebo evropských zdrojů či k pravidlům přidělování obecních bytů a čemu se vyhnout.

Konference je určena převážně pro zástupce samospráv, sociální pracovníky i odborníky na sociální či bytovou tematiku sociálního bydlení.

Veškeré další podrobnosti ohledně konference včetně programu a možnosti registrace včas uveřejníme.

Pro více informací o projektu, tématu sociálního bydlení a samotné konferenci sledujte webové stránky projektu či facebookovou stránku projektu „Sociální bydlení v ČR“.

Pozvánka je k dispozici ZDE 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.