Implementace OVZ ve městě v praxi

Seminář bude zaměřen na jednotlivé postupné kroky implementace odpovědného zadávání ve městě nebo obci spočívající ve 4 krocích – a) akceptace/ přijetí OVZ, b) výběr vhodných příležitostí OVZ, c) uvedení OVZ do praxe, d) vyhodnocování a zlepšování OVZ.
Datum konání akce
26. 1. 2021 (9:00 - 11:30)

Bude uvedena řada příkladů z českých měst a příklad komplexní implementace ve městě Jičín. Zazní nejen pozitivní příklady, ale i překážky, bariéry a zažité předsudky, se kterými se města potkala a potkávají na své cestě odpovědného zadávání. Teorie bude protkána reálnými zkušenostmi městského zakázkáře. Po celou dobu semináře budou vítány dotazy.

Program:

Přijetí principů OVZ
Výběr příležitostí OVZ
Uvedení OVZ do praxe
Kontrola a zlepšování OVZ

Více informací včetně možnosti registrace na webu Institutu odpovědného veřejného zadávání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.