Personalistika - HR marketing a fundraising III

Webinář pro sociální podnikatele k problematice personalistiky
Datum konání akce
22. 4. 2021 (13:00 - 16:00)

Téma

  • Financování sociálních firem, fundraising, stakeholders, finanční udržitelnost firmy, stáže.
  • Jak nachystat funkční kampaň, funkční propagaci vašeho sociálního podniku.
  • Jak reagovat na změny, jak plánovat v době nejisté a nepropadat panice, depresím a beznaději.

Lektoři

Petra Benešová má sociálně právní vzdělání a celý svůj profesní život se věnuje především práci s lidmi. Je specialistkou na HR marketing – péče o zaměstnance, benefity, firemní kulturu, vize a strategie firem a motivaci zaměstnanců. Zabývá se komunikací, která je základem jakékoliv práce, ale také běžného života.

Stanislav Hyrák firemní a projektový manažer sociálního podniku Přirozenou cestou s.r.o., který zaměstnává především osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Sociální podnik se zaměřuje na prodej zboží a služeb z oblasti zdravé výživy a produktů pro zdraví a celkovou pohodu a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Účast je zdrama.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

Více informací včetně registrace najdete na webu ceske-socialni-podnikani.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.