Plánování seniorské a rodinné politiky

Datum konání akce
10. 6. 2021 (9:00 - 11:30)

On-line kulatý stůl je připraven ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckém kraji pro obce v kraji k tématu plánování seniorské a rodinné politiky na úrovni obcí. Na online setkání jsou pozvány všechny ORP, obce s pověřeným obecním úřadem a MAS.

Kulatý stůl je připraven za účelem rozpoutat diskuzi o realizaci rodinné a seniorské politiky v obcích našeho kraje a navázání bližší spolupráce obcí s krajským úřadem i mezi obcemi navzájem. Základními otázkami jsou – zda obce dělají rodinnou a seniorskou politiku; zda je pověřená osoba na úřadě pro tuto činnost; zda plánují rodinnou a seniorskou politiku systematicky a zda mají příklady dobré praxe v této realizaci?

Podrobný program naleznete ZDE.

Registrace:

Účast je třeba nahlásit na e-mail: jana.frohlichova@mpsv.cz nejpozději do 7. 6. 2021.

Online setkání proběhne v programu MS Teams. Odkaz na připojení bude všem účastníkům rozeslán dva dny před konáním. Pro připojení není třeba stahovat žádné programy ani aplikace, lze se připojit prostřednictvím internetového prohlížeče. Pro plnohodnotné jednání je třeba mít funkční mikrofon, kamera není nutná, ale je vítaná.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.