Práce s duševně nemocnými v režimu Housing First ve Francii a v Holandsku

Webinář je realizován v rámci spolupráce projektů Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/00070038), reforma péče o duševní zdraví a Podpora úspěšného šíření Housing First v ČR (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290), platforma pro sociální bydlení - hrazených z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.
Datum konání akce
11. 6. 2021 (10:00 - 12:00)

Lektoři:

  • psychiatr Raphael Bouloudnine z Un chez d'abord v Marseille
  • sociální pracovník Mickael Puech z holandského HVO Querido

Oba lektoři pracují s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním nebo duálními diagnózami kombinovanými s životem bez domova. Osoby z této cílové skupiny umisťují do standardních bytů a pomáhají jim znovunabytý domov udržet - s důrazem na zvýšení subjektivní kvality jejich života. V Marseille se Raphaelův tým, čítající 10 lidí, stará o více než 100 klientů. Holandská HVO Querido pomáhá udržet bydlení bývalým bezdomovcům v několika stovkách bytů v Amsterdamu.

Lektoři stručně představí projekty, ve kterých pracují a poté jsou připraveni odpovídat na dotazy posluchačů webináře. 

Tlumočení z angličtiny do češtiny (a opačně) bude zajištěno. 

Registrace na webinář:

https://zoom.us/webinar/register/WN_thIsYCzfSKidMILYp8UJVg  

Poté, co na link kliknete, budete požádáni o vyplnění jména, příjmení, organizace, kterou zastupujete a emailové adresy. Po vyplnění těchto údajů a kliknutí na tlačítko „Register“ Vám obratem přijde na uvedený email potvrzení Vaší registrace s odkazem pro přímý vstup do online setkání.

Kontakt pro dotazy:

Mária Motyková, Projekt Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným, Oddělení pro reformu péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví, e-mail: Maria.Motykova@mzc 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.