Infrastruktura sociálních inovací - sociální podnikání

V rámci projektu "Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 se uskuteční další vzdělávací akce, která se pokusí nalézt odpověď na otázku : "Existuje něco jako ideální ekosystém/infrastruktura pro sociální podnikání?".
Datum konání akce
15. 6. 2021 (9:00 - 13:30)

Lektorka semináře:

Ing. Daniela Bednáriková

Program: 

09:00 – 09:10     Přihlašování účastníků, úvodní a technické informace

09:10 – 10:45     Teoretický výklad se zaměřením na pět klíčových oblastídefinice a právní rámec, financování, přístup na trhy (veřejné zakázky), podpora sociálního podnikání, vzdělávání a výzkum

10:45 – 11:00     přestávka

11:00 – 11:20     Podpora sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji
Ing. Jana Smetanová (Centrum investic, rozvoje a inovací)

11:20 – 11:40     Podpora sociálního podnikání v Jihočeském kraji
Ing. Michaela Novotná (Jihočeská agentura pro podporu inovací)

11:40 – 12:00     Podpora sociálního podnikání v Pardubickém kraji
Bc. Tereza Dostálová (odbor sociálních věcí KÚ Pardubického kraje)

12:00 – 12:15     přestávka

12:15 – 12:30     Základní informace k plánované podpoře sociálního podnikání
Mgr. Terézia Nežiková (oddělení projektů sociálního podnikání MPSV)

12:30 – 13:30     Diskuze k tématu a prostor pro dotazy

Registrace:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.