4. Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem pořádá čtvrtý ročník Veletrhu sociálního podnikání
Datum konání akce
23. 9. 2021 (10:00 - 16:00)

Dopolední program

Odborná část veletrhu (10:00 - 13:00)

  9:30 – 10:00   Prezence účastníků

 10:00 – 10:10  Podpora sociálního podnikání Královéhradeckého kraje – úvodní slovo

Adam Valenta radní Královehradeckého kraje pro regionální rozvoj

 10:10 – 10:30  Regionální centrum podpory sociálního podnikání – současné a plánované

aktivity, Ing. Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací

 10:30 – 11:10  Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027 – podpora sociálního

podnikání v novém programovém období, Mgr. Terézia Nežiková,

vedoucí oddělení projektů sociálního podnikání, Ministerstvo práce a sociálních

věcí ČR

 11:10 – 11:40  S-podnik – bezúročný úvěr pro sociální podniky

Ing. Hana Pláničková, Národní rozvojová banka, a.s.

 11:40 – 12:00  Přestávka – coffee break

 12:00 – 12:45  Odpovědné veřejné zadávání – možnosti podpory sociálního podnikání při

veřejných nákupech, Mgr. Monika Dobrovodská, expert pro odpovědné veřejné

zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 12:45 – 13:00  Diskuse

 13:00 – 14:00  Networking – oběd formou rautu

Odpolední program

Závěrečná konference projektu Do praxe bez bariér (14:00 - 16:00)

  • Zhodnocení projektových aktivit
  • Slavnostní předávání certifikátů
  • Vystoupení

Doprovodný program

Prezentace sociálních podniků v předsálí

Účast na veletrhu je zdarma.

 Registrace