Plánování sociálních služeb: Identifikace a analýza problémů při mapování a budování sítí

Zveme Vás na workshop k problematice plánování sociálních služeb. Akce s názvem „Plánování sociálních služeb: Identifikace a analýza problémů při mapování a budování sítí“ je připravena ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci.
Datum konání akce
15. 11. 2021 (9:00 - 16:00)

Workshop je zaměřen prakticky a vychází ze zkušeností s komunitním plánováním lektorů Mgr. Martiny Macurové (ředitelky pobočky Centra pro komunitní práci střední Čechy) a Bc. Daniela Roseckého (ředitele pobočky Centra pro komunitní práci Jižní Čechy). Lektoři na konkrétních příkladech provedou účastníky workshopu procesem plánování sociálních služeb. Zmíní také využití komunitního plánování v jiných oblastech. V rámci workshopu dále proběhne diskuze na téma práce s daty. Využití dat bude diskutováno v souvislosti s jejich dostupností, možnostmi interpretace a propojením s konkrétními zkušenostmi jednotlivých aktérů.

Program:

  • Představení účastníků a jejich potřeb.
  • Plánování na základě dat nebo diskusí?
  • Získávání a interpretace analytických dat pro potřeby komunitního plánování.
  • Spolupráce kraje, obcí a poskytovatelů při plánování soc. služeb (představení systému plánování v jižních Čechách, diskuse na téma, jak sestavit pracovní skupiny).
  • Propojení identifikování problému, získání dat pro legitimizaci/popis problému, návrh řešení a vznik služby - konkrétní příklady.

Další informace k workshopu včetně časového harmonogramu budou zaslány zaregistrovaným účastníkům.

V případě zájmu vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Akce se uskuteční prezenční formou v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Praze, Pařížská 4.