5. Veletrh sociálního podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem pořádá 3. listopadu 2022 již pátý ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové.
Datum konání akce
3. 11. 2022 (10:00 - 15:30)

V dopolední části proběhne řada zajímavých prezentací. Těšit se můžete například na aktuální informace o připravovaném zákonu o sociálním podnikání, možnostech financování sociálního podnikání (OPZ+), odpovědné veřejné zadávání, na informace o krajském dotačním titulu pro sociální podniky, regionálním sociálním inkubátoru, ale i na další zajímavé příspěvky.

V odpolední části se bude konat Kulatý stůl na téma spolupráce sociálních podniků a speciálních škol. Zde bychom rádi prodiskutovali možnosti a posbírali náměty pro nově připravovaný projekt, který by navázal na projekt „Do praxe bez bariér“.

Veletrh se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 10 do 15:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v sále Zastupitelstva.

V rámci doprovodného programu bude opět na stáncích v předsálí probíhat prezentace sociálních podniků nejen z Královéhradeckého kraje.

Program:

9:30 – 10:00          Prezence účastníků

10:00 – 10:10        Úvodní slova

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS., ředitel odboru sociální integrace MPSV ČR

Adam Valenta, radní Královehradeckého kraje pro regionální rozvoj

Podpora sociálního podnikání na národní úrovni

10:10 – 10:30        Příprava zákona o sociálním podnikání v ČR

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., vedoucí oddělení koncepce sociální integrace, odbor sociální integrace, MPSV ČR

10:30 – 10:45        Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027 – výzva č. 024 Podpora sociálního podnikání

Mgr. Terézia Nežiková, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, MPSV ČR

10:45 – 11:00        Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje a představení aktivit připravovaného systémového projektu

Mgr. Šárka Vokálová, odborný garant projektu, MPSV ČR

11:00 – 11:15        Odpovědné veřejné zadávání – jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání

Lenka Hollerová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek, Městský úřad Jičín

11:15 – 11:30        Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na Úřadu práce – současnost a budoucnost

PhDr. Petr Vyhnánek, odbor politiky zaměstnanosti, MPSV ČR

11:30 – 11:45        Aktivity Tematické sítě pro sociální ekonomiku

Mgr. Karel Machotka, TESSEA ČR z. s.

 11:45 – 12:00        Přestávka na občerstvení

Podpora sociálního podnikání na regionální úrovni

12:00 – 12:15        Dotační program Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje a Burza filantropie

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

12:15 – 12:30        Regionální centrum podpory sociálního podnikání – inkubátor sociálních podniků a další současné a plánované aktivity

Ing. Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací

12:30 – 12:45        Platforma Integračních sociálních podniků

Ing. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov, z. s.

12:45 – 13:00        Diskuse

 13:00 – 14:00        Oběd formou rautu

 14:00 – 15:30        Kulatý stůl na téma spolupráce sociálních podniků a speciálních škol

 Moderátorka: Ing. Jarmila Menšíková, konzultantka a lektorka v oblasti sociálního podnikání

Doprovodný program:

9:30 – 15:30          Prezentace sociálních firem na stáncích ve foyer

  Registrace

Kontaktní osoby:   

 Účast na veletrhu je zdarma.