Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 14. 10. 2022 Seminář pro žadatele k výzvě č. 024 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci OPZ+ plánuje v září vyhlásit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Datum konání akce
14. 10. 2022 (10:00 - 14:00)

První blok semináře bude věnován podmínkám výzvy č. 024 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost plus. Prezentujícími budou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a jejích příloh.

V druhém bloku semináře, nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, budou prezentovány příklady dobré či špatné praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, které představí žadatelé.

Podrobnější program včetně možnosti registrace bude zveřejněn v průběhu září.

Účast na semináři je zdarma.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.