Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 14. 10. 2022 Seminář pro žadatele k výzvě č. 024 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci OPZ+ plánuje v září vyhlásit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Datum konání akce
14. 10. 2022 (10:00 - 12:00)

V pátek 14.10. proběhne seminář pro žadatele k výzvě č. 024 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci OPZ+ v září 2022 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Prezentujícími budou zástupci MPSV ČR. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a její přílohy.

Program bude doplněn o příklady z praxe přípravy a realizace projektů, které představí žadatelé z minulých výzev Podpory sociálního podnikání.

Po ukončení semináře bude prostor pro individuální konzultace vašich projektových záměrů s konzultanty z MPSV ČR.

Účast na semináři je zdarma.

 Registrace

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz

Základní infornace k výzvě 024 Podpora sociálního podnikání

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00
Platnost do: 20. 10. 2023 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00
Alokace v Kč: 350 000 000
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Typ výzvy: otevřená
Text výzvy s přílohami najdete na webových stránkách ESFČR zde.