Seminář pro sociální podnikatele: Fundraising a marketing jako spojené nádoby

MPSV vás v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR zve na seminář pro sociální podnikatele: Fundraising a marketing jako spojené nádoby
Datum konání akce
23. 8. 2022 (10:00 - 16:00)

CÍL KURZU:

Na semináři se z nás stanou jak fundraiseři, tak filantropové, vyzkoušíme si obě role, abychom pochopili, jak připravit správně fundraisingový plán. Nezbytnou součástí práce fundraisera je orientace v marketingu. Připravíme si komunikační strategii a definujeme si naše potenciální partnery, filantropy a podporovatele.

PROGRAM:

 • FUNDRAISING  - základem jsou dlouhodobé vztahy
 • Koho hledáme a proč – definujeme si správné ZADÁNÍ/POTŘEBY organizace
 • Jak se dostat k potenciálnímu dárci, partnerovi, podporovateli
 • Jak dosáhnout úspěchu a radovat se i z neúspěchu
 • Jak napsat správně ŽÁDOST O PODPORU
 • Jak získat to, co potřebuji
 • Jak zefektivnit stávající KOMUNIKACI na Vaši cílovou skupinu
 • Co nabídnout jako PROTIHODNOTU Vašemu dárci, partnerovi, podporovateli
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE, malý workshop k tématu
 • Sestavíme si FUNDRAISINGOVÝ PLÁN
 • Naučíme se správně PŘEDSTAVOVAT sami sebe a svou organizaci
 • MARKETING jako základ pro fundraising

Kurz je určen pro neziskový sektor a sociální podniky.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.