Pracovně lékařské služby

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Okresní hospodářská komora Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec a Krajská nemocnice Liberec připravily zajímavý seminář Pracovně lékařské služby.
Datum konání akce
18. 10. 2022 (9:00 - 12:00)

Místo konání:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec - přednáškový sál pavilon P2

Program:

  • Zajištění zdravotní způsobilosti k práci u zaměstnanců – kontrola Krajské hygienické stanice na dodržováním povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve spojení s vyhláškou č.79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Ing. Kateřina Forysová, ředitelka odboru práce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
  • Poskytování pracovnělékařských služeb z pohledu lékaře, poskytovatele PLS - MUDr. Monika Čandová 
  • Informace k připravované novele vyhlášky č.79/2013 Sb. - Ing. Kateřina Forysová, ředitelka odboru práce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

Po legislativním schválení novely vyhlášky č.79/2013 Sb obdrží účastníci zdarma možnost připojení k online akci, kde Mgr. Jana Urbanová, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví shrne novinky novely a zodpoví dotazy účastníků – předpoklad listopad 2022

Cena:

990,- Kč (vč. DPH) / 690 Kč (vč. DPH) pro členy Hospodářské komory ČR nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR

Registrace:

V případě zájmu o účast vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.