Regionální workshop seznámení s výsledky a přínosy projektu "Kompetence 4.0"

Konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA připravilo Regionální workshop, na němž účastníky seznámí s výsledky a výstupy projektu „Kompetence 4.0“ a jejich využitím v praxi.
Datum konání akce
11. 10. 2022 (9:00 - 13:00)

Místo:    

Okresní hospodářská komora Liberec, Mrštíkova 399/2a, Liberec                     

Program jednání:

  • Přivítání, úvod a informace o aktivitách a výstupech projektu ...M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Stručné představení New Skills Monitor a Kompetenčních pyramid ... M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Metodika spolupráce firem a škol, Standard praxe ... M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Představení konkrétních partnerství firem a škol, příklady dobré praxe, příležitosti a výzvy v rozvoji spolupráce ... D. Prošková / Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Krátká videoreportáž ze spolupráce firmy a školy
  • Diskuse ke spolupráci firem a škol v počátečním a dalším vzdělávání
  • Shrnutí, závěr, případný prostor pro osobní konzultace a síťování firem a škol

Registrace:

  • svou účast potvrďte přes REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
  • v případě zájmu připojit se na workshop on-line formou zašlete požadavek na e-mail: kbendikova@spcr.cz; následně Vám bude zaslán odkaz na připojení.

 

Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, prostřednictvím veřejné zakázky zajištěné sdružením dodavatelů: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o.

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce – Kompetence 4.0 (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15._122/0010231)