Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraje, obce

Jaké intervence v oblasti podpory bydlení aktuálně v Libereckém kraji realizují? S jakými problémy se potýkají? Jak jim může být nápomocný kraj? A jak plánovat aktivity v souvislosti s celostátními politikami? Tyto a další související otázky budou tématem chystaných panelových diskuzí na konferenci, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Libereckým krajem.
Datum konání akce
31. 3. 2023 (10:00 - 15:00)

Místo konání:

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1 Liberec - Staré Město

Program konference:

09:30–10:00 Registrace
10:00–11:00 Úvod a první blok - Spolupráce při podpoře dostupnosti bydlení  

Úvodní slovo - Ivan Bartoš, minister pro místní rozvoj, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Účastníci diskuze - Zita Kučerová a Jana Hanušová, Centrum investic, rozvoje a inovací, Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21, Město Liberec, Jaroslav Najman, starosta Velké Hamry

11:00–11:15 Přestávka
11:15–12:45 Druhý blok - Role klíčových aktérů v systému zabydlování  

Účastníci diskuze - Vít Lesák, Ministerstvo pro místní rozvoj, Tomáš Mašek, Rober Pisár, Karlovarský kraj, Dan Ramzer, Frýdlant, Eva Sasková, železný Brod, Petr Tulpa, Liberecký kraj, Miloslav Tůma, Ralsko

12:45–13:15 Přestávka
13:15–14:45 Třetí blok - Kvalitní čtení dat jako základ efektivní politiky bydlení

Účastníci diskuze - Marek Mikulec, Ostrava, Luděk Sýkora, Přírodovědecká fakulta UK, Jana Šimanová a Aleš Kocourek, Technická univerzita Liberec, Barbora Špicarová Stašková (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hana Vališová, Ministerstvo pro místní rozvoj

14:45–15:00 Závěr
 
Na akci se můžete registrovat do 10. března 2023 prostřednictvím tohoto odkazu nebo prostřednictvím QR kódu:

Konference je realizována v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.

Soubory ke stažení