6. Veletrh sociálního podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem pořádá 15. listopadu 2023 již šestý ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové.
Datum konání akce
15. 11. 2023 (9:30 - 15:30)
Jako každý rok i letos se můžete těšit na zajímavá témata. Na veletrhu nebude chybět ani jeho doprovodná část v podobě stánků sociálních podniků v předsálí.

Program

 • 9:30 – 10:00          Prezence účastníků
 • 10:00 – 10:10        Úvodní slovo

Adam Valenta, radní Královehradeckého kraje pro regionální rozvoj

Podpora sociálního podnikání na národní a regionální úrovni

 • 10:10 – 10:25        Regionální centrum podpory sociálního podnikání – současné a plánované aktivity

Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací

 • 10:25 – 10:50        Aktuální stav přípravy regulace sociálních podniků

Ondřej Závodský, vedoucí oddělení koncepce sociální integrace, odbor sociální integrace, MPSV ČR

 • 10:50 – 11:05        Operačním programu Zaměstnanost plus, Výzva č. 024 Podpora sociálního podnikání

Karel Gregor, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, MPSV ČR

 • 11:05 – 11:20        Rozvoj ekosystému sociálního podnikání v ČR

Jana Řehořková, Regionální koordinátor pro Prahu a Středočeský kraj, MPSV ČR

 • 11:20 – 11:30        Aktivity Tematické sítě pro sociální ekonomiku

Karel Rychtář, TESSEA ČR z. s.

 • 11:30 – 11:45        Dotační program Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje a Burza filantropie

Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 • 11:45 – 12:00        Aktivity projektu Příležitost pro začátek

Jana Sklenářová a Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací

 •   12:00 – 12:40        Přestávka na občerstvení

 ESG jako příležitost pro sociální podniky

 • 12:40 – 13:10        Příčiny, kontext a rámec ESG, aneb proč se tím zabýváme a proč bychom měli

Taťána Plecháčková, Nadace rozvoje občanské společnosti

 • 13:10 – 13:40        Příklad dobré praxe v oblasti spolupráce sociálního podniku a firemního sektoru

Michal Krejčí, Pro-Charitu s.r.o., Mauricio Espinosa, CLEANEE.cz

 • 13:40 – 14:00        Aktivity CIRI v oblasti ESG

Tomáš Mejstřík, Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací

 • 14:00 – 14:15        Diskuse
 •  14:15 – 14:30       Závěrečný networking u občerstvení

Na veletrh už není možné se registrovat, kapacita sálu je naplněna.