Novelizace v zákoníku práce

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje pořádají seminář zaměřený na novelizaci zákoníku práce.
Datum konání akce
23. 10. 2023 (9:00 - 13:00)

 

Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
 • Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
 • Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce
 • Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
 • Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
 • Odměňování, minimální a zaručená mzda
 • Změny v agenturním zaměstnávání
 • Zvláštní pracovní podmínky při péči o jiné osoby
 • Flexibilní rozvrhování pracovní doby
 • Nastavení podmínek práce na dálku a homeworkingu
 • Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
 • Elektronické doručování písemností
 • Další legislativní novinky v pracovním právu
 • Řešení modelových situací z praxe
 • Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 11:00 zahájení, seminář 1. část

11:00 – 11:30 pauza, občerstvení

11:30 – 13:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

Přednášející

Prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D. - profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra, řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů, včetně poslední novely zákoníku práce.

Registrace

 • zájemci se na seminář přihlásí vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE. Registraci je nutné provést nejpozději do 15. října 2023

Cena za seminář

 • 3.500,- Kč bez DPH pro členy Krajské hospodářské komory KHK nebo SP ČR
 • 4.500,- Kč bez DPH ostatní účastníci

Soubory ke stažení