Kulatý stůl se zaměstnavateli V

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na akci Kulatý stůl se zaměstnavateli V.
Datum konání akce
13. 5. 2024 (9:30 - 12:00)

Cílem akce je navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických a nedostatkových oborů a diskutovat s místními významnými zaměstnavateli, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce žádány.

Program

  • Prezentace jednotlivých zaměstnavatelů
  • Moderovaná diskuse, dotazy

Časový harmonogram

09:30 – 10:00  Registrace účastníků
10:00 – 10:30  Technické služby města Liberec, p.o.
10:30 – 11:00  ALSTOM Czech Republic s.r.o.
11:00 – 11:30  GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.
11:30 – 11:45 Moderovaná diskuze, dotazy
11:45 – 12:00  Závěr

Moderátor

Ing. Naděžda Vojtíšková

Akce se koná online prostřednictvím aplikace Zoom. 

Na setkání se prosím přihlaste ZDE, nejpozději do 9. 5. 2024. V případě dotazů se prosím obraťte na regionální kancelář SP ČR, regionální manažerku SP ČR, Ing. Naďu Vojtíškovou (tel: 733 643 520 nebo na e-mail: nvojtiskova@spcr.cz).

Soubory ke stažení