Jak na enviro-sociální podnikání: enviro-opatření a ESG ve vašich organizacích

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá interaktivní workshop pro zájemce o environmentální sociální podnikání a o zavádění re-use aspektů a ESG do (nejen) sociálních podniků.
Datum konání akce
23. 4. 2024 (10:30 - 15:30)

Lektorky:

Markéta Vinkelhoferová a Laura Mitroliosová

Program:

Na workshopu probereme prakticky, jak takový environmentální sociální podnik založit, kde na to sehnat finance, s čím
začít jako první. Podíváme se, jak na re-use sociální podniky a jak zavádět re-use aspekty a ESG do činnosti každé firmy
anebo neziskovky. Řekneme si, jak fungují podobné iniciativy v zahraničí. Na závěr se dozvíme něco o „Green Skills“ ve
vzdělávání a jak na Erasmus+, které nám přestaví Lukáš Válek z Vysoká školy ekonomická v Praze.

 

Workshop se uskuteční pouze prezenční formou. Účast na workshopu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je počet osob omezen na 1 osobu z organizace. V případě volné kapacity může být navýšeno na 2 osoby.

 Registrace

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz