Komunikace sociálního podniku

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá workshop na téma komunikace sociálního podniku pod vedením zkušené lektorky Bohdany Kašparové.
Datum konání akce
27. 3. 2024 (9:00 - 16:00)

Cílem workshopu je připomenout základní principy komunikačních dovedností jako součást firemní kultury. A to jak směrem ven k zákazníkům, úředníkům a veřejnosti, tak dovnitř směrem ke kolegům a zaměstnancům. Pochopit různé komunikační styly a schopnosti přijímání informací uvnitř i vně podniku. Vyměnit si zkušenosti s ostatními sociálními podniky. 

Program:

Externí komunikace
  • Kanály a nástroje - cílové skupiny, komunikační mix, formy komunikace
  • Prodejní dovednosti - emoční prodej, argumentace, prezentace
  • Typologie zákazníků - dominance a submisivita zákazníků, rozhodování, komunikační styl
Interní komunikace
  • Kanály a nástroje - předávání informací, osobní a neosobní komunikace, porady a rozhovory
  • Týmová spolupráce - synergie týmu, zlozvyky na pracovišti, předcházení konfliktům
  • Týmové role - angažovanost, schopnost dosahování cílů, neformální vůdci a ambasadoři
Burza nápadů

Workshop, řízená kreativita, výměna zkušeností

Metodika:

Interaktivní diskuze, skupinová práce, experiment, didaktická hra, brainwriting, myšlenková mapa

Lektor:

Bohdana Kašparová

Workshop se uskuteční pouze prezenční formou. Účast na workshopu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je počet osob omezen na 2 osoby z organizace.

 Registrace

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz