Příležitosti pro region 2024

Podtitul: Jak rozvíjet dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji
Datum konání akce
11. 6. 2024 (9:30 - 15:00)

Na 9. ročníku konference, tentokrát na téma Dostupné bydlení v KHK, vystoupí řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro regionální rozvoj ČR, Centra investic, rozvoje a inovací a představitelů Královéhradeckého kraje či obcí.

Plánovaný program:

Prezence účastníků / 9:00 – 9:30

 •  Úvodní blok / 9:30 – 10:30

  • Úvodní slovo zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
  • Úvodní slovo Bc. Pavel Bulíček, 1. násměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
  • Portfolio aktivit Centra investic, rozvoje a inovací - úvodní představení a pozdrav Mgr. et. Mgr. Vendula Hájková, MBA, ředitelka CIRI
  • Data a datové výstupy MMR v oblasti bydlení, Mgr. Veronika Marianovská, Oddělení analýz a strategie bytové politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj  
 • Dostupné nájemní bydlení / 10:30 – 12:00

  • Národní koncept dostupného bydlení, Ing. Vít Lesák, MSc., vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Programy na podporu rozvoje bydlení, Ing. Martin Klouda, ředitel sekce podpor, Státní fond podpory investic 
  • Regionální centrum podpory investic do bydlení pro Královéhradecký a Liberecký kraj, Mgr. Jana Sklenářová
 

Pauza 30 minut … 12:00 – 12:30 hodin

 • Dostupné sociální bydlení / 12:30 – 14:00

  • Co nám přinese Zákon o podpoře bydlení, Ing. Vít Lesák, MSc., vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Příklady dobré praxe - kontaktní místo, poradenství, spolupráce a zabydlování se soukromým sektorem a další, Milan Greineder, Platforma pro sociální bydlení
  • Sociální bydlení v IROP 2 (srovnání prvních výzev první výzvy (25.) a aktuálně otevřených výzev (101. a 115.) na podporu sociálního bydlení, Mgr. Markéta Stehlíková, Centrum pro regionální rozvoj ČR

Zájemci o účast na konferenci se přihlásí přes Registrační formulář.

Registrace je možná do naplnění kapacity. Účast je zdrama.

 

Soubory ke stažení