Aktuální poznatky z kontrol orgánů inspekce práce 2024

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj si Vás v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na další zajímavou akci.
Datum konání akce
18. 6. 2024 (8:30 - 13:00)

 Moderátor:

 • Richard Koubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Registrace:

Na setkání se, prosím, přihlaste nejpozději do 14. 6. 2023. Odkaz na registrační formulář je ZDE. 

Cíl akce:

Akce se koná za účelem sdílení poznatků a zkušeností a posilování osvěty a prevence. Hlavními tématy setkání bude tradičně bezpečnost práce, pracovní vztahy a nelegální zaměstnávání. Od účastníků kulatého stolu je očekávána aktivní diskuse a sdílení zkušeností, díky kterým si budou si moci odnést inspiraci a poučení v zajišťování lepší bezpečnosti na pracovištích a dodržování pracovně právních předpisů. Kulatý stůl je pořádán rovněž za účelem rozvoje dialogu mezi zaměstnavateli a státní správou.

Akce je vhodná pro pracovníky BOZP, techniky, personalisty a vedoucí pracovníky zejména ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, výrobě a logistice.

Program:

 1. Úvodní slovo, vývoj pracovní úrazovosti, souhrnné zkušenosti OIP / vedoucí oddělení BOZP I
 2. Oblast bezpečnosti práce / vedoucí oddělení BOZP I
  • Zkušenosti z kontrolní praxe v oblasti BOZP, VTZ; Změny vyplývající z legislativy k VTZ, zákon
   č. 250/2021 Sb.; nařízení vlády k VT
  • diskuse, sdílení zkušeností a doporučení
 3. Oblast pracovních vztahů a podmínek / vedoucí oddělení PVP
  • nejčastější a opakovaná porušení zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů v oblasti PVP, podněty ze strany zaměstnanců a další
  • zaměření kontrolní činnosti v roce 2024
  • diskuse a sdílení zkušeností
 4. Oblast zaměstnanosti a kontrol nelegálního zaměstnávání / vedoucí oddělení kontroly NLZ
  • zaměstnávání cizinců, zastřené agenturní zaměstnávání
  • diskuse a sdílení zkušeností
 5. Závěrečná diskuse, dotazy a podněty

Soubory ke stažení