Ocenění "SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ K ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+"

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje vyhlásil 1. dubna 2022 soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.
Datum konání akce
1. 4. - 8. 6. 2022

Vyhlašovatel:

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje    

Partneři:

 • Královéhradecký kraj - záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Svaz personalistů České republiky, z. s. 
 • Úřad práce České republiky, krajská pobočka Hradec Králové 
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku 
 • ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 • STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. 
 • Mediální partneři - Český rozhlas, Deník, MAFRA, V1, Rádio Černá hora, Rádio Impuls

Soutěžní kategorie:

 • malá společnost 0–49 zaměstnanců 
 • střední společnosti 50–249 zaměstnanců 
 • velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců 

Účastníci:

 • podnikatelské subjekty
 • veřejná a státní správa
 • neziskové organizace

Pro přihlášení do soutěže je potřeba vyplnit dotazník - náhled je ZDE nebo v příloze.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 1. června 2023.

VYPLNIT SOUTĚŽNÍ DOTAZNÍK

 

Povinné podmínky pro účastníky:

 • historie - existence společnosti 1 rok a déle
 • sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje

Ocenění pro vítěze:

 • originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové,
 • pamětní list s uvedením kategorie,
 • mediální prostor v partnerských médiích pro každého vítěze
 • poukaz na vzdělávací kurz v hodnotě 14.000, - Kč od společnosti MARLIN, s.r.o. – Centrum dalšího vzdělávání z oblasti informačních technologií
 • vstupenky pro zaměstnance výherce do Safari Park Dvůr Králové od společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. a na Stezku korunami stromů

Hodnocení účastníků soutěže:

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

 1. Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu
 2. Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+;  Aktivní podpora  mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou

V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii.

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde bude vytvořena samostatná sekce ocenění.

Výhercům bude toto ocenění předáno při slavnostním vyhlášení vítězů na podzim roku 2023. Termín slavnostního vyhlášení a místo bude upřesněno v průběhu soutěže. 

Kontaktní osoby:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Mgr. Jana Hanušová
telefon.:+420 775 553 929
e-mail: hanusova@cirihk.cz  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Klára Stannerová
telefon: +420 722 954 667
e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz