Aktuální situace na trhu práce v kraji

Jaká je aktuální situace na trhu práce v Královéhradeckém kraji?

V letech 2015-2023 se situace na trhu práce v kraji i celém Česku výrazně proměňovala. Podíl nezaměstnaných nám klesl z 5 % (rok 2015) na nejnižší hodnotu 1,9 % v polovině roku 2019. Zpomalování ekonomiky od konce roku 2019, dopady pandemie Covid-19 v Česku i celém světě, válka na Ukrajině se postupně projevily i na trhu práce a nezaměstnanost v kraji kolísala a od roku 2022 se opět mírně zvyšuje, ale i tak stále zůstává pod průměrem celého Česka. 

 

Vývoj podílu nezaměstnaných osob v kraji a ČR v letech 2015-2023 (kliknutím na graf si jej zvětšíte)

V roce 2022 se situace začala postupně zlepšovat a ukazatelé nezaměstnanosti začaly klesat. Od září 2022 můžeme pozorovat opětovný mírný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání a tedy i mírný růst podílu nezaměstnaných osob. V únoru 2023 podíl nezaměstnaných osob dosahoval hodnoty 3,3 %, což odpovídalo zhruba 7. místu v porovnání s ostatními regiony v Česku. Lépe na tom byl kraj Plzeňský (3 %), Zlínský (3 %), Pardubický (3,1 %), hlavní město Praha (3,1 %), Jihočeský (3,2 %) a Vysočina (3,2 %).

Vývoj podílu nezaměstnaných v krajích ČR - únor 2023 (kliknutím na graf si jej zvětšíte)

Situace na trhu práce v Královéhradeckém kraji není na celém území totožná. V regionu jsou zřetelné výraznější územní disparity. Dlouhodobě je nejnižší míra nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,1 % třetí nejnižší v rámci celé ČR), a naopak nejvyšší v okrese Náchod (4,6 %). Stále příznivé hodnoty jsou zřetelné na trhu práce ve SO ORP Kostelec nad Orlicí (1,9 %), SO ORP Jičín (2 %) a nízkou nezaměstnanost si také drží ve SO ORP Dobruška (2,1 %) a SO ORP Rychnov nad Kněžnou (2,3 %). Naopak nejhorší situace je ve SO ORP Broumov, kde nezaměstnanost neustále mírně rostea v únoru 2023 dosáhla hodnoty 8,3 %. V periferních územích na okrajích administrativních hranic některých ORP jsou obce, kde se podíl nezaměstnaných dlouhodobě pohybuje v rozmezí 6–9 %. Jedná se o obce především ve SO ORP Broumov, Dvůr Králové n. L., Náchod nebo Trutnov, kde dochází ke kumulaci různých faktorů, které ovlivňují rozvoj území – dopravní dostupnost, struktura obyvatelstva, nabídka pracovních míst a další. Naopak s nulovou nezaměstnaností bylo v Královéhradeckém kraji v únoru 2023 celkem 24 obcí.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob v okresech KHK (%) (kliknutím na graf si jej zvětšíte)

Nabídka pracovních míst sice stále převyšuje poptávku ze strany zájemců o zaměstnání. V období pandemie se tento rozdíl mírně snížil, ale v současné době opět počet volných pracovních míst výrazně převyšuje počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Nejvíce volných míst je stále nabízeno v technických oborech. Dle dostupných údajů mají zaměstnavatelé zájem především o pomocné pracovníky v oblasti těžby, stavebnictví, výroby a dopravy, řemeslníky a kvalifikované pracovníky na stavbách, opraváře, pracovníky ve strojírenství, obsluhy strojů a zařízení a montéry. Zvýšený zájem je také o pracovníky ve službách – všeobecné administrativní pracovníky, pracovníky v oblasti prodeje, pracovníky v oblasti sociálních a zdravotních služeb, řidiče a obsluhu pojízdných zařízení nebo uklízeče a pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. Nabídka pracovních míst v průběhu roku 2022 mírně převyšovala poptávku ze strany uchazečů o zaměstnání (0,7 - 0,9 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Na začátku roku 2023 připadalo na 1 volné pracovní místo 1 uchazeč.

 Prohlédněte si aktuální ukazatele za trh práce na datovém portále kraje Data KHK