Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním se v Královéhradeckém kraji zabývá řada organizací. Některé z nich jsou uvedeny níže.

 

Název subjektu: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Adresa Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
Webové stránky https://www.cvkhk.cz/ 

Popis služeb

Školské zařízení je příspěvková organizace, zřizovaná Královéhradeckým krajem, s dlouhou tradicí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání zejména pedagogů, ale i širší veřejnosti. Ve spolupráci se zkušenými lektory vymýšlí, připravují a realizují:
  • krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (kvalifikační studia, přednášky, semináře, pracovní dílny, exkurze, hospitace…) napříč různými obory, stupni a typy škol a ŠZ, které jsou ve většině případů akreditovány MŠMT ČR;
  • celostátní konference a setkání;
  • programy na „míru“ dle požadavků objednavatele.
Dále:
  • poskytují konzultační a poradenské služby;
  • spolupracují se školami při organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, které organizačně koordinují;
  • v rámci provozních možností poskytují další služby dle potřeb a požadavků klientů.

 

Název subjektu: Centrum andragogiky, s.r.o.
Adresa Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové
Webové stránky http://www.centrumandragogiky.cz/ 

Popis služeb

Centrum andragogiky, s.r.o. je moderní vzdělávací a poradenská společnost, která je zaměřena na firemní vzdělávání a zvyšování efektivity činnosti firem a organizací. Pořádá otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuse, nabízí poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci komplexního programu. Své služby nabízí nejen klientům z výrobní a nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.