Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním se v Královéhradeckém kraji zabývá řada organizací. Některé z nich jsou uvedeny níže.

 

Název subjektu: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Adresa Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
Webové stránky https://www.cvkhk.cz/ 

Popis služeb

Školské zařízení je příspěvková organizace, zřizovaná Královéhradeckým krajem, s dlouhou tradicí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání zejména pedagogů, ale i širší veřejnosti. Ve spolupráci se zkušenými lektory vymýšlí, připravují a realizují:
  • krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (kvalifikační studia, přednášky, semináře, pracovní dílny, exkurze, hospitace…) napříč různými obory, stupni a typy škol a ŠZ, které jsou ve většině případů akreditovány MŠMT ČR;
  • celostátní konference a setkání;
  • programy na „míru“ dle požadavků objednavatele.

 

Název subjektu: Centrum andragogiky, s.r.o.
Adresa Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové
Webové stránky http://www.centrumandragogiky.cz/ 

Popis služeb

Centrum andragogiky, s.r.o. je moderní vzdělávací a poradenská společnost. Je zaměřena na firemní vzdělávání a zvyšování efektivity činnosti firem a organizací. V oblasti vzdělávání dospělých úspěšně spolupracuje jak s podnikatelským sektorem, tak akademickou půdou, ale i výzkumnými instituty za účelem poskytnout zákazníkům nejlepší nabídku a široký výběr vzdělávacích možností, které plně odpovídají jeho potřebám a přáním.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.