Českomoravská konfederace odborových svazů

Informace o signatáři

I. NÁZEV
Českomoravská konfederace odborových svazů
Zastoupená: Regionální radou odborových svazů ČMKOS Královéhradeckého kraje
Regionální rady jsou začleněny v organizační struktuře ČMKOS. Jako orgán reprezentující ČMKOS v daném kraji a jsou partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU

 • IČO: 00675458
 • Rok založení: 1990
 • Právní forma: odborová organizace
 • Signatář od roku: 2016

III. SÍDLO

 • Název ulice: náměstí Winstona Churchilla
 • Číslo popisné/evidenční: 1800/2
 • PSČ: 130 00
 • Město: Praha 3, Žižkov

IV. KONTAKT

V. POPIS AKTIVIT

 • Informace, semináře, školení, workshopy, kulaté stoly, vzdělávací kurzy k aktuálním tématům v pracovněprávní oblasti, sociálním dialogu apod.
 • Propagační akce pro širokou veřejnost spojené s právním poradenstvím, a to nejen v pracovněprávní oblasti
 • Obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů zaměstnanců, prosazování požadavků ve vztahu ke státu, územně samosprávným celkům, zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům

VI. REALIZOVANÉ AKTIVITY