Dostupné bydlení - Podpora

K financování dostupného bydlení lze využít několika různých zdrojů s ohledem na konkrétní zaměření aktivit. Na národní úrovni spadá financování bydlení do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, které díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu ČR přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům.


Státní fond podpory investic připtavuje nový program Dostupné bydlení. Program bude zaměřen:

  • na  novostavbu bytu v bytovém domě; 
  • na stavební úpravu, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
  • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
  • na stavební úpravu rodinného domu, pokud vznikne bytový dům;
  • stavební úprava bytu;
  • na pořízení bytu koupí nebo vydražení ve veřejné dražbě nebo dražbě podle občanského soudního řádu (zde je omezen okruh možných žadatelů);
  • u všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Pokud hledáte dotační tituly z oblasti bydlení (ale rovněž z dalších oblastí), pak můžete využít ROZCESTNÍK DOTACÍ. Zde naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Dotace můžete vyhledávat i s použitím klíčových slov zadaných do vyhledávacího okénka níže.


O podporu lze žádat rovněž v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ (např. výzva č. 79 Housing First). V současné době však žádná výzva není otevřena. Sociální bydlení podporují v rámci svých programů také některé Místní akční skupiny.