Dostupné bydlení - Podpora

K financování dostupného bydlení lze využít několika různých zdrojů s ohledem na konkrétní zaměření aktivit.  Výzvy na sociální bydlení byly vypsány v rámci Integrovaného operačního programu (výzvy již bohužel ukončeny a o vypsání nových se v současném období neuvažuje), o podporu lze žádat rovněž v rámci Operačního programu Zaměstnanost (např. výzva č. 108 Housing First). Sociální bydlení podporují v rámci svých programů také některé Místní akční skupiny. Z národních zdrojů lze využít programy Státního fondu rozvoje bydlení (programy Podpora bydlení, Panel 2013+…) nebo připravovaný program Výstavba. Kromě toho SFRB v současné době poskytuje zvýhodněné úvěry na výstavbu sociálního bydlení

Pokud hledáte dotační tituly z oblasti bydlení (ale rovněž z dalších oblastí), pak můžete využít Rozcestník dotací. Zde naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Dotace můžete vyhledávat i s použitím klíčových slov zadaných do vyhledávacího okénka níže.

Dotační rozcestník >

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.