Druhý ročník ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

V kontextu věkové diverzity a mezigeneračního přístupu musí zaměstnavatelé čím dál častěji hledat možnosti, jak na tyto změny reagovat. 

Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže je také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

Vyhlašovatel:

Záštita:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Královéhradecký kraj – záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka    

Partneři:

 • Královéhradecký kraj - záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Svaz personalistů České republiky, z. s. 
 • Úřad práce České republiky, krajská pobočka Hradec Králové 
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
 • Společnost MARLIN, s.r.o.
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku 
 • ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 • STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. 
 • Mediální partneři - Český rozhlas, Deník, MAFRA, V1, Rádio Černá hora, Rádio Impuls

Soutěžní kategorie:

 • malá společnost 0–49 zaměstnanců
 • střední společnosti 50–249 zaměstnanců
 • velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců 

Účastníci:

 • podnikatelské subjekty
 • veřejná a státní správa
 • neziskové organizace

Přihlašování do druhého ročníku bylo již ukončeno. V současné době probíhá hodnocení. Do druhého ročníku se celkem přihlásilo 19 zaměstnavatelů z Královéhradeckého kraje:

Povinné podmínky pro účastníky:

 • historie - existence společnosti 1 rok a déle
 • sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje
 • do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže

Ocenění pro vítěze:

 • originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
 • pamětní list s uvedením kategorie a pamětní medaile
 • mediální prostor v partnerských médiích pro každého vítěze
 • vouchery na vzdělávání:

  -   studium MBA se specializací pro HR managera od Svazu personalistů ČR – kategorie velká firma
  -   vzdělávací kurz od společnosti MARLIN, s.r.o. – kategorie střední firma
  -   voucher na vzdělávací akci Krajské hospodářské komory KHK dle výběru vítěze – kategorie malá firma
 • vstupenky do Safari Park Dvůr Králové od společnosti ZOO Dvůr Králové a.s.
 • dárková taška včetně vstupenek od společnosti STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. 

Hodnocení účastníků soutěže:

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

 • Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu
 • Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+;  Aktivní podpora  mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou

V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii.

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde se můžete prozatím podívat na výsledky prvního ročníku soutěže.

Výhercům bude ocenění předáno na slavnostním vyhlášení dne 3. října 2023 od 15 hodin v sále Hotelu Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

Kontaktní osoby:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Mgr. Jana Sklenářová
telefon.:+420 775 553 929
e-mail: sklenarova@cirihk.cz  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Klára Stannerová
telefon: +420 722 954 667
e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz