Exkurze do sociálních podniků

Exkurze do sociálního podniku CPR HK, s.r.o. pro speciální střední školy
Regionální centru podpory sociálního podnikání, fungující v rámci Centra investic, rozvoje a inovací, zorganizovalo dne 29.5.2018 pro studenty speciálních středních škol exkurzi v sociálním podniku Centrum pracovní rehabilitace v Jaroměři. Prohlídky firmy, pod vedením jejího ředitele pana Bc. Michala Vejpravy, se zúčastnilo více než 50 studentů a jejich učitelů ze tří speciálních a praktických středních škol z Královéhradeckého kraje. Konkrétně se jednalo o Střední školu profesní přípravy v Hradci Králové, Střední školu a Základní školu v Novém Městě nad Metují a Obchodní akademii Olgy Havlové z Janských Lázní.

Exkurze zahrnovala kromě představení firmy také prohlídku jednotlivých provozů. Žáci a učitelé z blízka poznali výrobu voskových chráničů sluchu, lakovnu modelů nákladních automobilů, administrativní a technickoprovozní zázemí celé firmy. Zde všude si studenti mohli veškeré práce pod vedením pracovníků firmy vyzkoušet. Více informací viz http://www.cprhk.cz/. Podle všech zúčastněných exkurze dopadla na výbornou. Studenty bylo leckdy těžké od zkoušení práce v provozu dostat. Vyučující si pochvalovali, že měli možnost poznat firmu, kde by jejich studenti v budoucnu mohli najít uplatnění. Velké poděkování z naší strany patří panu řediteli i všem zaměstnancům CPR HK, kteří se všem věnovali. Aktivity zaměřené na podporu spolupráce sociálních podniků a speciálních středních škol v Královéhradeckém kraji tak budou, po této milé zkušenosti i nadále pokračovat.

 

Exkurze zaměřená na sociální zemědělství
Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem exkurzi zaměřenou na sociální zemědělství v sociálních podnicích. Akce se konala v pátek 24. 11. 2017 v sociálních podnicích Šťastný domov Líšnice o.p.s. a Sdružení Neratov z.s. V rámci sociální farmy Šťastný domov v Líšnici u Žamberka byly prezentovány aktivity i každodenní provoz farmy, která zaměstnává převážně osoby se zdravotním postižením III. stupně. Kromě prohlídky farmy byly představeny i chráněné dílny Štastný domov a Krámek chráněných dílen, který Šťastný domov provozuje v Žamberku a nabízí zde výrobky vlastní i výrobky ostatních chráněných dílen z ČR.

Exkurze pokračovala ve Sdružení Neratov, které své aktivity sociálního podnikání postupně rozvíjí i mimo Neratov, například v Žamberku v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum, konkrétně bufet s občerstvením, chráněné dílny a zahrady. Kromě prohlídky jednotlivých provozů byli účastníci seznámeni s praktickým fungováním i výhledem na další rozvoj sociálního podniku, který v současné době zaměstnává přes 200 osob, z toho 160 jsou OZP. Účastníci z řad zájemců o oblast sociálního zemědělství a sociálního podnikání v rámci exkurze načerpali inspiraci ve fungujících sociálních podnicích, poslechli si příklady dobré praxe a mohli se seznámit s problematikou sociálního zemědělství a jejími specifiky z praktického hlediska.

Program ke stažení

 

Exkurze v sociálním podniku Sdružení Neratov
Začátkem června 2016 měli zájemci o problematiku sociálního podnikání z Královéhradeckého kraje možnost navštívit další dobře fungující sociální podnik. Sdružení Neratov, o. s. se v oblasti sociálního podnikání pohybuje již bezmála 15 let. Zástupce vedení Antonín Nekvinda představil přítomným činnosti a cíle sdružení a otevřeně s nimi pohovořil o úskalích sociálního podnikání, ale také o pozitivních výsledcích jejich činnosti. Účastníci měli poté možnost si prohlédnout provozy v Neratově (obchod, prádelna, zahradnictví). Exkurze byla zakončena prohlídkou chráněné dílny Kopeček.

Program ke stažení

 

Exkurze v sociálním podniku Ergotep
Zájemci o problematiku sociálního podnikání z Královéhradeckého kraje se 17. 5. 2016 zúčastnili exkurze do integračního sociálního podniku Ergotep, družstvo invalidů v Proseči, který zaměstnává zdravotně postižené osoby. Účastníci akce měli možnost poznat fungování sociálního podniku, seznámit se s jeho jednotlivými podnikatelskými aktivitami a získat konkrétní představu o specifikách zaměstnanecké praxe osob se zdravotním postižením. Součástí této exkurze byl vzdělávací seminář s názvem Obchodní nástroje sociálního podnikání. Jeho cílem bylo rozšířit znalosti zúčastněných o obchodních nástrojích sociálního podnikání, jako jsou sociální marketing, CSR komunikace nebo náhradní plnění. Lektorem semináře a průvodcem exkurze byl Bc. Petr Herynek, předseda družstva.

Program ke stažení

 

Exkurze do sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.
V únoru a březnu roku 2016 proběhly pro zájemce o oblast sociálního podnikání dvě exkurze do podniku Pro-Charitu s.r.o. v Žirči u Dvora Králové. Přední zástupci firmy představili přítomným podnik Pro-Charitu s.r.o., otevřeně pohovořili o úskalích sociálního podnikání, ale také o pozitivních výsledcích jejich činnosti. Následně byla přítomným umožněna prohlídka všech provozů v Žirči. Vzhledem k velkému zájmu o tuto akci a zejména díky vstřícnému přístupu vedení podniku Pro-Charitu s.r.o. proběhla tato exkurze dvakrát a mohli tak být uspokojeni všichni zájemci.

Program ke stažení