H.O.L.I. CZ s.p.

Základní informace o podniku

Obor činnosti:
obchod, odpady a recyklace, potravinářská výroba, vzdělávání a školení, jiné
Náhradní plnění: ne
Sociální podnik: ano
Počet zaměstnanců: 6 (z toho 4 OZP)
Cílová skupina zaměstnanců: osoby sociálně znevýhodněné

Charakteristika podniku

Organizace vznikla v roce 2014. Zaměřuje se na práci s lidmi v tíživé životní situaci v oblasti sociálních jistot. Našimi klienty jsou lidé registrovaní dlouhodobě na ÚP, osoby po výkonu trestu, ve finanční krizi (dluhové pasti), osoby bez domova, po výstupu z dětských domovů, klientky z Domova pro matky s dětmi aj. Zaměřuje se zejména na potravinářskou výrobu, především pak na výrobu Sirupů, Čatní, Džemů, Sušení kořenové zeleniny, ovoce a bylinek v RAW kvalitě, pěstování bylin aj. Věnuje se prodeji a distribuci vlastních výrobků, poradenství aj. Věnujeme se prodeji a distribuci našich výrobků a poradenským službám klientům. Firma zahájila a dále zpracovává ucelený projekt pomoci LAMPIČKA pro Domov, jehož cílem je návrat klientů do běžného života. V rámci služeb poskytujeme také konzultace, besedy a přednášky zaměřené zejména na rozvoj osobnosti.

Další zajímavé informace

Výrobky jsou vyrobeny z lokálních surovin. Vlastní pěstování a sběr ve volné přírodě. Čerpání receptur i v lokální regionální historii včetně rodinných receptů. Ocenění: REGIONÁLNÍ produkt HRADECKO. Spolupráce s organizacemi: Domov pro Matky s dětmi v Hradci Králové; BezObalu; StreetWork; Práce na ulici; Zero Waste.

Kontaktní údaje

IČO: 10709843
Adresa sídla: Nový Bydžov, Křičov 35, 50401
Kontaktní osoba: Mylan Munzar, Inna Munzarová
Telefon: 792302246, 737544732
Email: info@holicz.org
Web: https://www.holicz.org/

Poskytované výrobky a služby

Sušená zelenina, ovoce a bylinky v RAW kvalitě Výroba sirupů, čatní aj. Poradenské a zprostředkovatelské služby Potravinářská výroba Pěstování bylin a zeleniny Prodej a distribuce všech našich výrobků Recycling & Upcyclink aj. Zero Waste