Inkubátor sociálních podniků - výsledky

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje spustilo první (pilotní) ročník Inkubátoru sociálních podniků.

První ročník inkubátoru sociálních podniků Královéhradeckého kraje běží od listopadu 2022 do března 2023. Do tohoto ročníku se přihlásilo 8 sociálních podniků. Hodnotící komise vybrala 5 z nich. V průběhu prosince až března jim bude poskytnuta podpora fomou poradenství, vzdělávání, mentoringu či exkurzí do úspěšných sociálních podniků.

V prvním ročníků byly vybrány tyto podniky:

  1. Péče o duševní zdraví - Výměník, z.s.
  2. Aufori, o.p.s. - Sociální podnikání Švadlenky
  3. OCHJ Veronika s.r.o. - sociální podnik
  4. NACHARITU s.r.o.
  5. Občanské poradenské středisko, o. p. s.