Inspirativní sociální podnik 2023 - cena veřejnosti

Zde můžete hlasovat, jaký z přihlášených sociálních podniků vnímáte jako nejvíce inspirativní nebo se vám prostě nejvíce líbí.

Hlasování najdete dole pod přehledem přihlášených sociálních podniků. Hlasovat můžete pouze pro 1 z nich.

Cílem soutěže je ocenit sociální podniky v Královéhradeckém kraji, kteří rozvíjí sociálního podnikání v regionu a jejich celospolečenského dopadu jako je zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce, rozvoj místní ekonomiky, pozitivní dopad na životní prostředí atd. Mohou tak být inspirací pro další sociální podniky či jiné organizace zaměstnávající znevýhodněné skupiny na trhu práce v kraji.

Seznam přihlášených sociálních podniků v kategorii Inspirativní sociální podnik 2023 - cena veřejnosti

1. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta se zaměřuje ve své vedlejší hospodářské činnosti na zaměstnávání zdravotně postižených osob v textilní a keramické výrobě v rukodělných dílnách. Stěžejní je šicí výroba. Právo na zaměstnání patří neodmyslitelně k plnohodnotnému životu dospělého člověka. Mezi námi však existuje skupina lidí, pro které být zaměstnán, vůbec samozřejmostí není. Možnost jejich uplatnění na běžném trhu práce je velmi nízká. Jsou to např. lidé se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním. Práce má přitom pro tyto osoby praktický, ale také velký socializační a rehabilitační význam. Toto jsou důvody proč naše organizace zaměstnává osoby se zdravotním postižením a stala se také zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce.

 

2. Pro-Charitu s.r.o.

Pro-Charitu s.r.o., integrační sociální podnik, který v regionech Červený Kostelec a Žireč u Dvora Král. nad Lab. zaměstnává více než 140 lidí. K základním cílům a hodnotám podniku patří rozvoj udržitelného podnikání s respektem k životnímu prostředí a vytváření důstojných pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním omezením. Naše společnost věří v lidskou soudržnost a v to, že je smysluplné vytvořit prostor, kde lidé s různým zdravotním handicapem mají příležitost se zapojit do života po boku těch zdravých. V takový svět věříme a takový svět prostřednictvím Pro-Charitu s.r.o. postupně vytváříme. Dáváme příležitost - Integrujeme osoby se zdravotním postižením do pracovního procesu, podporujeme jejich sociální začleňování. K našim zaměstnancům přistupujeme individuálně, upravujeme jim pracovní podmínky s ohledem na jejich zdravotní handicap. Snažíme se být nablízku našim zaměstnancům, jak v pracovní, tak v lidské rovině. Podporujeme rozvíjení schopností a vzdělávání zaměstnanců.

 

3. Konecta PRO s.r.o.

 
Konecta PRO čtvrtým rokem pomáhá podnikáním. 105 kolegů se zdravotním postižením poskytuje kvalitní zákaznickou péči v oblastech jakými jsou poštovní služby, bankovnictví, automotiv a další. Unikátní je, že se sociální podnik Konecta PRO pohybuje přímo ve struktuře mateřské společnosti Konecta Czech (1500 zaměstnanců v ČR). Zaměstnává lidi se zdravotním postižením v přirozeném prostředí, ve svých vlastních provozech. Najdete u nás propracovaný systém podpory zaměstnávání OZP. Máme speciální metodiky, které upravují "zacházení" s kolegy se ZP od jejich náboru, prvních kroků na pracovišti až po zapracování. Kromě upravených benefitů pro potřeby zaměstnanců, máme obrovskou konkurenční výhodu v podobě Integračního týmu. Je to tým přímo dedikován k integrační podpoře (IP) kolegů se ZP. Je průběžně vzděláván tak, aby jeho práce byla odborná a efektivní. Tito kolegové z IP hlídají psychologické bezpečí kolegů na našich pracovištích a tvoří spojku mezi potřebou zaměstnance a potřebou provozu.

 

4. OCHJ Veronika s.r.o.

Naše Veronika zaměstnává lidi, kteří to nemají v životě na trhu práce snadné. Znáte ten pocit, když Vás práce baví a naplňuje? Naši zaměstnanci ano. Jsme sociálním podnikem, jehož cílem je dát práci lidem s handicapem, nechceme, aby "seděli doma na sociálních dávkách". Pomáháme našim zaměstnancům dělat něco smysluplného tak, aby byli užiteční a měli radost, že ještě něco dokáží.  Snad to není troufalé, ale jsme po třech letech téměř zavedená a oblíbená moderní prádelna. Od roku 2022 navíc fungujeme také jako sběrna čistírny. Jsme sociálním podnikem, jehož 100% majitelem je Oblastní charita Jičín. Našim cílem je vytvářet zisk, který použijeme na další rozvoj.

  

5. Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

„Nekonečné možnosti“ to je hlavní moto, které se odráží v našem přístupu, odhodlání a často i boji o to být bezpečným místem s jistotami pro naše zaměstnance a zároveň obstát v roli silného obchodního partnera, který stále roste a má co nabídnout. Jsme hrdí na to, že můžeme říci o naší společnosti, že je to rodinná firma s 25letou tradicí, kde je naším hlavním cílem zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce.  Spolupracujeme jak s mezinárodními společnostmi, tak s místními regionálními partnery.  Pro automobilové, zdravotnické a farma. společnosti kompletujeme, kontrolujeme a balíme jejich výrobky. V ateliéru našeho propagačního oddělení vznikají propracované a nápadité reklamní předměty. Umíme také vytvořit krásné originální kousky, které přinášejí radost našim klientům i nám samotným. Zároveň, se snahou mít pestrou nabídku služeb, pronajímáme kanceláře a skladové prostory. Podporujeme činnosti prospívající společnosti a máme smysl pro sociální zodpovědnost.

 

6. Ozdoba CZ s.r.o.

Sociální podnik Ozdoba CZ vyrábí ústy foukané a ručně malované skleněné vánoční ozdoby. Jedná se o rodinný podnik, kde sklářské řemeslo vyrábí již pátá generace. Podnikání v rodinně zahájil v roce 1918 prapraděda Václav Berger. Po roce 1930 staví továrničku v Bílé Třemešné a v obci Trotinka u Miletína. V roce 1968 je vše znárodněno. Po sametové revoluci 1989 pak na rodinnou tradici navazují jeho potomci. Pro řemeslo je velmi důležitá manuální zručnost, cit pro sklo a trpělivost. Proto se noví zaměstnanci hledají velmi těžko. Pomocnou ruku při hledání nových zaměstnanců nabídl firmě úřad práce. Díky tomu se podnik v roce 2014 zařadil mezi sociální podniky. Dnes poskytuje podnik práci uchazečům z řad obtížně zaměstnatelných, umožňuje práci na kratší pracovní úvazek, má jednosměnný provoz. Skleněné ozdobičky jsou čím dál více poptáváné a proto podnik i v současnosti nabírá nové zaměstnance.

 

7. Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik

 
Náš sociální podnik zaměstnává osoby z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných a dlouhodobě nezaměstnaných. Všichni jsou 55+.  Brownfieldu bývalého JZD byl vdechnut nový život a vyrábíme zde štípané dřevo, brikety a stavební řezivo. Doplňkovou činností je chov prasátek. Zákazníky jsou hlavně lidé z blízkého okolí, kteří díky drahým energiím více topí dřevními deriváty.

 

8. Sociální podnik Švadlenky

Švadlenky dávají smysluplnou práci lidem v Královéhradeckém kraji, kteří jsou ohroženi chudobou nebo jiným společenským znevýhodněním. V sociálním podniku nám nejde jen o zisk, ale také o prospěch místní komunitě, společnosti a životnímu prostředí. Proto zaměstnáváme lidi se znevýhodněním, rádi používáme přírodní a recyklované materiály a spolupracujeme primárně s regionálními dodavateli nebo jinými sociálními podniky. Proto nevyrábíme zbytečnosti, ale praktické věci, které využijete každý den.

  

9. Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s.

Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. (dále jen „Výměník“) je sociální služba a férový zaměstnavatel pro lidi s duševním, i jiným onemocněním.  Posláním Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti. Výměník se zavazuje k naplňování hodnot jako je slušné a férové jednání k zaměstnancům, dobré vztahy na pracovišti, profesionalita a dobrá pověst firmy, společenská odpovědnost a smysluplnost, kreativita a rozvoj a péče o duševní zdraví. Výměník provozuje čtyři hospodářské provozy – administrativní služby, technickou dílnu, šicí a kompletační dílnu, kavárnu s kuchyní a dvě sociální služby. Zřizovatelem je Péče o duševní zdraví, z. s.

  

10. H.O.L.I. CZ Sociální podnik, s.r.o.

Nabízíme svoje služby všem, které osloví naše předkládané možnosti. Především však pracujeme s těmi, kteří se z různých důvodů dostali na dno sociální propasti, tzn. jsou dlouhodobě pracovně a společensky znevýhodnění (lidé bez domova, s fyzickým handicapem, po výkonu trestu, ve finanční krizi, mladí lidé z dětských domovů apod.). Svoji pomoc nabízíme formou vytváření pracovních příležitostí, individuálního poradenství, terapií a osvětové činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti. Na podzim plánujeme pořádání besed, přednášek a rozšíření poradenské činnosti v oblasti právní a finanční. Jsme Sociální podnik zabývající se praktickou podporou a pomoci lidem, kteří jsou společensky, zdravotně a jiným způsobem handicapovaní. Sledujeme veřejně prospěšný cíl a tím je zaměstnávání a sociální začleňování znevýhodněných osob. Klienti u nás naleznou oporu ve všech základních oblastech života vždy, když o pomoc požádají a budou připraveni na potřebnou změnu ve svém dosavadním životě.

  

11. Sdružení Neratov z. s.

Sdružení Neratov, z. s. bylo založeno 11. září 1992 jako nezávislé, nepolitické a nestátní společenství. Jedním z cílů je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vše společně s postiženými lidmi. Sdružení Neratov provozuje sociální služby, chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Spolek se dále dělí na střediska zaměřená na různé typy činností (řemesla, pohostinství aj.). Sdružení Neratov, z. s. je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb. Sociální podnikání je vedlejší hospodářskou činností na podporu té hlavní.

  

12. SKOK do života, o.p.s.

Sociální podnik SKOK do života, o.p.s. provozuje na území Hradce Králové a okolí profesionální sociální služby, úklidové služby a bistro. Zaměstnává dospělé lidi s intelektovým znevýhodněním, kterým zároveň poskytuje sociální služby. Od tréninku dovedností po podporované a chráněné bydlení tak, aby mohli dlouhodobě pracovat,  bydlet a užívat si života, v místě a městě, které mají rádi. Naše služby obohacují a usnadňují život „klientům i klientům“.

  

13. Úklidová firma Láry Fáry

Úklidová firma Láry Fáry působí na trhu již od roku 2008. Od začátku svého fungování se profiluje jako sociální podnik. Převážně zaměstnává osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Hlavní činností jsou pravidelné úklidy bytových domů, kanceláří a soukromých domácností. Dále poskytuje také služby čištění koberců a čalounění a žehlení. Úklidová firma poskytla za svého fungování zaměstnání vyšším desítkám osob, kterým tím pomohla např. být přestupovou stanicí k zaměstnání na volném trhu práce, nebo jim pomohla k osamostatnění díky větší finanční nezávislosti.
HLASUJTE PRO SOCIÁLNÍ PODNIK, KTERÝ JE PODLE VÁS NEJVÍCE INSPIRATIVNÍ.
VYBRAT LZE POUZE JEDEN.