Jak začít sociálně podnikat

Sociální podnikání lze definovat jako podnikatelské aktivity, jejichž cílem není pouze dosahování ekonomického zisku, ale usilují také o přispění k sociálnímu, environmentálnímu a místnímu prospěchu. Nezáleží na jeho právní formě, ale zdali formuluje veřejně prospěšný cíl ve svých zakládacích dokumentech. V rámci činností sociálního podnikání zpravidla dochází k vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.

V této sekci se dozvíte vše, co by mohlo zajímat začínající sociální podnikatele, ať už se jedná o obec, neziskovku či kohokoli jiného, o sociálním podnikání: