Konference, veletrhy, semináře, workshopy

5. Veletrh sociálního podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem uspořádal 3. listopadu 2022 již pátý ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové. V dopolední části proběhla řada zajímavých prezentací. Přítomní byli seznámeni s připravovaným zákonem o sociálním podnikání, možnostech financování sociálního podnikání (OPZ+), s odpovědným veřejným zadáváním, s krajským dotačním titulem pro sociální podniky, s regionálním sociálním inkubátorem, ale i s dalšími zajímavými příspěvky.

V odpolední části se konal Kulatý stůl na téma spolupráce sociálních podniků a speciálních škol.

Na své si přišli i ti, kdo již s nákupy vánočních dárků. V předsálí totiž čekala pestrá prezentace stánků sociálních podniků, kde si mohli návštěvníci zakoupit výrobky jako jsou keramika, šité výrobky, mýdla, tašky, dřevěné výrobky, bižuterie, sušené ovoce mrazem, chutney, sirupy a spoustu dalších krásných dárků.

Úvodem byl pokřtěn Katalog sociálních podniků Královéhradeckého kraje. Katalog je k dostání jak na CIRI, tak i na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Dále bude distribuován na nejrůznějších akcích. Katalog v současné době obsahuje přes 30 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání. Díky katalogu budou moci veřejné instituce, firmy a další organizace lépe a efektivněji nakupovat odpovědně a od dodavatelů z našeho regionu.

Katalog je ke stažení zde na webu.

Na webu socialnipodnikanihk.cz je k dispozici také webová verze katalogu, kde je možné podniky třídit dle oborů činností, či náhradního plnění. Je zde také k zobrazení i interaktivní mapa, která zobrazuje všechny zapojené podniky.

V případě zájmu je možné si vyžádat zaslání katalogu i poštou. Více informací poskytne: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz.

  Prezentace ke stažení

Setkání sociálních podnikatelů a veřejných zadavatelů

MPSV ČR v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR uspořádalo 25.5.2022 v Hradci Králové ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací kulatý stůl na téma “Jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání”. Podobná setkání probíhají i v dalších regionech ČR ve spolupráci s konzultanty a experty MPSV. 

Tato akce byla zaměřena:
  • na síťování účastníků z řad sociálních podniků a veřejné správy,
  • představení sociálních podniků a jejich služeb,
  • na aktuální informace, jak podávat nabídky do veřejných zakázek,
  • informování veřejných zadavatelů o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek.

Setkání se zúčastnilo více jak 30 osob z řad sociálních podniků a veřejných zadavatelů a to nejen z Královéhradeckého kraje, ale i Libereckého a Pardubického. V rámci dvohodinového programu měly možnost představit své aktivity sociální podniky Družstvo TEXman, SKOK do života, o.p.s. a Středisko Výměník, z.s. 

V další části prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informace, jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání. Příklady dobré praxe prezentovalo Město Jičín.

 Prezentace ke stažení

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání pro veřejnou správu

Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj uspořádaly dne 13. 1. 2022 seminář k odpovědnému veřejnému zadávání v rámci řady vzdělávacích akcí v regionu naplňující koncept Chytrý region, reagující na nové trendy nejen v regionálním rozvoji.

Diskusní seminář, který proběhl jak prezenční, tak online formou, se zúčastnilo celkem 70 zástupců z řad obcí, měst a veřejné správy. Hlavním tématem akce bylo odpovědné veřejné zadávání dle § 6 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Úvodní informace prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příklady dobré praxe prezentovalo Město Jičín, které je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání jako Královéhradecký kraj a které je v této oblasti lídrem nejen v rámci našeho kraje.

Akce proběhla pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Regionálním centrem sociálního podnikání v KHK na základě zmapovaného zájmu z regionu. Pro příp. zájemce se připravují další navazující akce.

4. Veletrh sociálního podnikání

Po úspěšných předchozích ročnících jsme se rozhodli letos uspořádat již v pořadí 4. Veletrh sociálního podnikání. Ten úplně první proběhl v roce 2017. V následujících dvou letech jsme v tradici pokračovali, bohužel v loňském roce veletrh neproběhl z důvodu pandemie koronaviru a z toho vyplývajících hygienických opatřeních. O to víc jsme se na letošní ročník těšili. Ten proběhl ve čtvrtek 23. září 2021 od 10:00 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v sále Zastupitelstva.

Veletrh je každý rok pořádán Centrem investic, rozvoje a inovací a Královehradeckým krajem. Program celé akce byl rozdělen na dvě části. Dopoledne proběhla odborná část veletrhu, kde na úvod krátce vystoupil Adam Valenta, radní Královehradeckého kraje pro regionální rozvoj, který sociální podnikání velmi podporuje. Následovala prezentace kolegyně Jany Smetanové z CIRI, koordinátora Regionálního centra podpory sociálního podnikání, ve které představila jak aktivity, které centrum realizuje, tak především plány do budoucna. Jako další na řadu přišly dámy z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. Terézia Nežiková, vedoucí oddělení projektů sociálního podnikání a Mgr. Monika Dobrovodská, expert pro odpovědné veřejné zadávání. Přítomné sociální podniky se také dozvěděly o možnosti financování prostřednictvím bezúročného úvěru od Národní rozvojové banky z úst ředitele hradecké pobočky Ing. Zdeňka Mareše.

Odpolední část patřila Závěrečné konferenci úspěšného projektu Do praxe bez bariér, která začala po přestávce a výborném občerstvení od Bistra u dvou přátel a dortících od Pferdy – Pekárna Na Plechu. Tento projekt nám jednak nastínila Jana Hanušová z CIRI, ale i puštěné video z pracovních tréninků a praxí s absolventy projektu. Ti na závěr získali od radního Královehradeckého kraje pro regionální rozvoj Adama Valenty certifikát o úspěšném absolvování.

Na své si přišli i ti, kteří začínají s nákupy vánočních dárků s předstihem. V předsálí totiž čekala pestrá prezentace stánků sociálních podniků, kde si mohli návštěvníci zakoupit výrobky jako jsou keramika, šité výrobky, mýdla a spoustu dalších krásných dárků.

Poslední třešničkou na dortu bylo úžasné půlhodinové vystoupení klavíristy Pavla Minaříka, které nám všem vzalo dech.

 Prezentace ke stažení

3. Veletrh sociálního podnikání

Třetí ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové se uskutečnil 24. dubna 2019 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Letošními tématy byly společenská odpovědnost firem a nové trendy v sociálním podnikání. Akce se zúčastnilo téměř 100 hostů. Jako zpestření v předsálí probíhal doprovodný program, kde 7 sociálních podniků prezentovalo svou činnost. Celý veletrh se konal díky Centru podpory sociálního podnikání, které funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací, a podpoře Královéhradeckého kraje.

V úvodním slově se náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner zastavil u důležitosti podpory sociálního podnikání. V dalším vystoupení seznámily zástupkyně CIRI posluchače s aktivitami Centra podpory sociálního podnikání a jeho provázáním na koncept Chytrého regionu Královéhradeckého kraje. Zazněly zde také aktuální informace o projektu Do praxe bez bariér. Tento projekt pomáhá se zapojením absolventů středních speciálních a praktických škol do pracovního procesu a zároveň jim umožní získat svoje první pracovní zkušenosti a návyky.

Podpora sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dalším příspěvkem. Ostatní příspěvky dopoledního bloku se již plně věnovali tématu společenské odpovědnosti firem. Prezentujícími za velké firmy byli zástupci ŠKODA AUTO a.s. a ČSOB, kteří zde prezentovali své aktivity v této oblasti. Na ně pak plynule navázal příspěvek Ergotepu, jako zástupce sociálního podniku, který již dlouhodobě s ČSOB spolupracuje a zároveň se také sám věnuje společenské odpovědnosti prostřednictvím Ergotep CSR Institutu. Dopolední blok uzavřel příspěvek prezentující zkušenosti ze zahraničí, který přijela prezentovat Ing. Michaela Novotná z Jihočeské agentury pro podporu inovací, která se této oblasti věnuje v rámci mezinárodního projektu Road CSR.

Po přestávce pokračoval veletrh workshopem na téma nové trendy v sociálním podnikání. Zde byla představena aktuální témata jako je enviromentální sociální podnikání, sociální zemědělství a cirkulární ekonomika. Poté následovala panelová diskuse za účasti nejen prezentujících odborníků na daná témata, ale také zástupců Královéhradeckého kraje a sociálních podniků z našeho regionu. Byli jimi Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Ing. Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, z.s. a Bc. Lenka Fišerová z Pro-Charitu, s.r.o.

Prezentace ke stažení 

 

Social Market Forum

Regionální centrum podpory sociálního podnikání ve spolupráci s Hradeckou kanceláří CzechInvestu uspořádalo ve čtvrtek 25. října 2018 Social Market Forum Hradec Králové. V příjemném prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se setkali zástupci firem a sociálních podniků, aby si vzájemně představili na jedné straně své výrobky, služby a na druhé své potřeby a rozvojové aktivity. Více informací naleznete v aktualitách.

XV. Hradecké dny sociální práce

21. – 22. září proběhl 15. ročník mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce 2018. Podtitulem letošního setkání odborníků z mnoha zemí byly nové směry, trendy a inovace v sociální práci. Centrum investic, rozvoje a inovací se ve spolupráci s Královéhradeckým kraje bylo již poněkolikáté partnerem této akce. Na konferenci CIRI prezentovalo Regionální centrum podpory sociálního podnikání, které již od roku 2015 pomáhá rozvoji sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Více informací včetně fotokokumentace naleznete v článku v aktualitách.

Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo dne 4. 9. 2018 seminář na téma "Jak zpracovat podnikatelský plán a aktualizace výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání v OPZ".

Prvním přednášejícím byla Mgr. Svatava Škantová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jejím nelehkým cílem bylo seznámit potenciální žadatele s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost, která byla v červnu tohoto roku významně aktualizována. Ve své prezentaci kladla důraz zejména na změny oproti původnímu znění výzvy. Tyto změny se týkaly například vymezení cílových skupin či podporovaných aktivit.

Druhá část semináře byla věnována problematice tvorby podnikatelského plánu. Ing. Veronika Špačková z Centra investic, rozvoje a inovací vysvětlila účastníkům, jak napsat podnikatelský plán a jak provést úspěšnou analýzu trhu a nastavit finanční plán. Proč byl kladen důraz na podnikatelský plán? Ten je totiž stěžejní přílohou žádosti o podporu v rámci výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání. Na jeho kvalitním zpracování často závisí úspěch či neúspěch podané žádosti o podporu.

Vstřícným krokem ze strany přednášejících z MPSV a pořadatelů byla možnost osobních konzultací projektových záměrů či již zpracované dokumentace před odevzdáním, této možnosti přímo na místě využilo 5 žadatelů.

2. Veletrh sociálního podnikání
Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostilo 11. 5. 2018 druhý ročník Veletrhu sociálního podnikání, kterého se zúčastnilo přes 70 posluchačů, 20 přednášejících odborníků a 7 sociálních podniků, které prezentovaly svou činnost a výrobky. Celý veletrh se mohl konat díky Centru podpory sociálního podnikání a podpoře Královéhradeckého kraje. Hosté vyslechli příspěvky na témata související se sociálním podnikáním, zúčastnili se dvou tematických workshopů, jednoho kulatého stolu a prohlédli si prezentace sociálních podniků.

V úvodním slově se náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner zastavil u důležitosti rodinného zázemí v předcházení sociálně patologickým jevům. Zároveň pozitivně zhodnotil změnu společenské nálady a vůli pomáhat handicapovaným spoluobčanům se začleněním do běžného života. Radní Pavel Hečko představil projekt Do praxe bez bariér, který navazuje na loňský úspěšný projekt Zaměstnaný absolvent. Tento projekt pomůže se zapojením absolventů středních škol s různým stupněm a druhem znevýhodnění do pracovního procesu a zároveň jim umožní získat svoje první pracovní zkušenosti a návyky. V dalším vystoupení seznámily zástupkyně CIRI posluchače s aktivitami Centra podpory sociálního podnikání a představily nový web www.zamestnanyregion.cz. Dalšími tématy dopolední části byla podpora sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost, aktuální výzvy na podporu sociálního podnikání ze strany místních akčních skupin v Královehradeckém kraji, zkušenosti se zaměstnáváním osob zdravotně postižených ze strany Úřadu práce. Podtitulem letošního veletrhu by mohlo být sociální bydlení. Úvod do této problematiky přednesli zástupci Agentury pro sociální začleňování, kteří prezentovali příklady možného propojení bydlení a zaměstnání v rámci sociálního podnikání. Na ně navázal příspěvek z Ministerstva práce a sociálních věcí, které projekty sociálního bydlení podporuje. Toto téma rezonovalo i v odpolední části, kdy se na téma sociálního bydlení konal kulatý stůl.

Po přestávce pokračoval veletrh ve třech oddělených blocích. Workshopy se věnovaly možnostem financování a nástrojům podpory sociálního podnikání a příkladům dobré praxe a inovativních přístupů v oblasti sociálního podnikání. Kulatý stůl se věnoval již výše zmíněnému tématu podpory sociálního bydlení. Cílem tohoto setkání bylo zjistit, zda v Královéhradeckém kraji může vzniknout platforma, která by se pokusila řešit problém sociálního bydlení v rámci možností, které nabízí Královéhradecký kraj. V rámci veletrhu byl představen aktualizovaný katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Pokud jste neměli možnost se akce účastnit, ale téma vás zaujalo, projděte si prezentace vystupujících odborníků. Pro aktuální informace o akcích i ostatních aktivitách Regionálního centra pro podporu sociálního podnikání sledujte náš web.

Prezentace ke stažení

Seminář Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání
Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje, MPSV a Úřad práce ČR uspořádali 28. 11. 2017 seminář na téma „Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání“. Hlavním bodem semináře byl výklad legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jsou platné od 1. 10. 2017. Poskytovatelé finančních podpor (Sociální bankovnictví České spořitelny, Grantový program ČSOB či S-záruka ČMZRB) seznámili účastníky s nástroji podpory sociálního podnikání. Na závěr semináře byl prezentován výsledek šetření investičních potřeb specializovaných zaměstnavatelů a možné směry řešení v následujícím období.

Prezentace ke stažení

XIV. Hradecké dny sociální práce
Ve dnech 22. a 23. září 2017 se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní vědecká konference XIV. Hradecké dny sociální práce. Příspěvky, které zazněly během letošního ročníku, se vztahovaly k tématu Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Centrum investic, rozvoje a inovací se konference účastnilo jako spolupořadatel. Regionální centrum podpory sociálního podnikání, působící v rámci CIRI jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, zde během doprovodného programu propagovalo své aktivity a produkty, které s ústředním tématem konference úzce souvisí. Kromě propagačních a informačních materiálů byl účastníkům konference na infostánku k dispozici i nedávno vydaný Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Premiéru zde mělo i krátké video vytvořené za účelem širší propagace této publikace.

Více o konferenci

Seminář k výzvě OPZ č. 129
Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2017 Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Prezentujícími na prvním bloku semináře byly zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Potenciální žadatele seznámily s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost a předložily konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány byly zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah této části semináře se shodoval s náplní seminářů pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze. V druhém bloku semináře, nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, byl prezentován příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, který představili úspěšný žadatel z našeho regionu starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a Bc. Pavlína Florianová z Centra evropského projektování, a.s. (zpracovatel žádosti).

Prezentace ke stažení

Veletrh sociálního podnikání
V měsíci dubnu se uskutečnil první ročník Veletrhu sociálního podnikání. Akce se konala 19. 4. 2017 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Téměř stovka účastníků měla možnost dozvědět o fungování Regionálního centra podpory sociálního podnikání, odpovědném zadávání veřejných zakázek, možnostech financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání, aktuálních informacích k připravovanému zákonu o sociálním podnikání. Účastníci získali informace o sociálním zemědělství a seznámili se s příklady dobré praxe sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, které prezentovalo cca 20 subjektů. Rovněž byl představen zbrusu nový katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji. Video z veletrhu naleznete zde.

Prezentace ke stažení

 

Seminář – Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost
Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádalo dne 21. 6. 2016 seminář pro žadatele na podporu sociálního podnikání. Jeho hlavním cílem bylo informovat zúčastněné o výzvě č. 67 „Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost“. Semináře se zúčastnilo téměř 60 zástupců různých organizací, obcí či firem. Relativně vysoký počet potenciálních žadatelů naznačuje, že mezi subjekty sídlícími v Královéhradeckém kraji roste zájem o téma sociálního podnikání. V úvodu programu byly představeny aktivity pořádající organizace Regionálního centra podpory sociálního podnikání, které funguje jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP. Příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“ představila Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury.

Prezentace ke stažení

Seminář Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik
Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr.

Prezentace ke stažení

Workshop k problematice sociálního podnikání
Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali dne 22. 10. 2015 Workshop k problematice sociálního podnikání.

Prezentace ke stažení