Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. V Královéhradeckém kraji je realizováno celkem 15 Místních akčních plánů vzdělávání.

Mapa území obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji s vyznačenými nositeli místních akčních plánů vzdělávání

Přehled MAP v Královéhradeckém kraji

 

Název ORP

Nositel MAP

WWW

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Broumov

MAS Broumovsko+, z.s.

WEB

Michaela Šumpíková

737207534

mas@broumovsko.cz

Dobruška

MAS POHODA venkova, z.s.

WEB

Olga Prázová

604750820

prazova@pohodavenkova.cz

Dvůr Králové nad Labem

MAS Královédvorsko, z.s.

WEB

Jan Machek

603177263

machek@maskd.cz

Hořice

MAS Podchlumí, z.s.

WEB

Petra Štěpánková

724164673

stepankova@podchlumi.cz

Hradec Králové

Hradecký venkov, o.p.s.

WEB

Jana Rejlová

731516980

rejlovajana@seznam.cz

Jaroměř

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.

WEB

Darina Bártová

604552681

darina.bartovamas@gmail.com

Jičín

Otevřené zahrady Jičínska z.s.

WEB

Kamila Kabelková

602420396

otevrenezahrady@seznam.cz

Kostelec nad Orlicí

NAD ORLICÍ, o.p.s.

WEB

Jan Kučera

603211072

jan.kucera@nadorlici.cz

Náchod

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.

WEB

Lada Nevečeřalová

774399622

neveceralova.map@gmail.com

Nová Paka

DSO Novopacko

WEB

Vítězslav Dufek

776280028

predseda@novopacko.cz

Nové Město nad Metují

MAS POHODA venkova, z.s.

WEB

Olga Prázová

604750820

prazova@pohodavenkova.cz

Nový Bydžov

Společná CIDLINA, z.s.

WEB

Jana Bitnerová

739065778

bitnerova@spolecnacidlina.cz

Rychnov nad Kněžnou

Sdružení SPLAV, o.s.

WEB

Petr Kulíšek

604201113

petrk@sdruzenisplav.cz

Trutnov

MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

WEB

Jan Balcar

777851871

balcar@kjh.cz

Vrchlabí

Svazek obcí Horní Labe

WEB

Jiří Žďárský

727971939

zdarsky334@gmail.com