IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální bydlení

20. 9. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), ukončilo 18. 9. 2018 příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II.
  • Sociální podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), ukončilo 18. 9. 2018 příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun.

Konkrétně ve výzvě „Sociální bydlení II“ s alokací 600 mil. Kč z EFRR bylo podáno 73 projektů za téměř 615 mil. Kč. Ve výzvě „Sociální bydlení II (SVL)“ s alokací 1,4 mld. Kč bylo zaregistrováno dokonce 316 projektů za více než 2,8 mld. Kč z EFRR. Jedná se tedy o dvojnásobně vyšší zájem o finanční prostředky, než kolik je v této výzvě k dispozici. Celkem bylo zaregistrováno 389 projektů za celkem téměř 3,5 mld. Kč z EFRR. Proces hodnocení projektů by měl být dokončen na jaře příštího roku. Projekty, na které nebude k dispozici alokace dané výzvy, budou zařazeny do zásobníku náhradních projektů.

Další výzvy na sociální bydlení již v IROP vzhledem k vyčerpání alokace na individuální výzvy vyhlášeny nebudou, ale stále je možné až do roku 2022 podávat projekty do průběžných integrovaných výzev. Jedná se o následující výzvy:
 
Výzva č. 83 – Sociální bydlení – integrované projekty ITI
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-83-Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
V této výzvě je k dispozici ještě cca 200 mil. Kč z EFRR, projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách v Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské aglomeraci a Ústecko-chomutovské aglomeraci.
 
Výzva č. 84 – Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni-bydleni-in-projekty-IPRU
V této výzvě je k dispozici ještě cca 60 mil. Kč z EFRR. Projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách v IPRÚ Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.
 
Výzva č. 85 – Sociální bydlení – integrované projekty CLLD
http://irop.mmr.cz/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD
V této výzvě je k dispozici cca 380 mil. Kč z EFRR. Projekty je možné podávat v příslušných podvýzvách těch Místních akčních skupin (MAS), které mají aktivitu sociální bydlení uvedenu ve své strategii.

Převzato z www.mmr.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.