Místní akční skupiny vyhlásily výzvy na sociální podnikání

30. 8. 2018
Místní akční skupiny Královédvorsko, z.s. a Sdružení SPLAV, z.s. vyhlásily výzvy na sociální podnikání
  • Sociální podnikání

MAS Královédvorsko vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Jedná se o možnost podpory na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 706 315 Kč. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 10. 2018.

Více o této výzvě naleznete na webových stránkách MAS Královédvorsko.

MAS Královédvorsko vyhlásilo dne 20. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Sociální podnikání. Celková alokace pro tuto výzvu činí: 5 000 000 Kč. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 26. 10. 2018.

Více o této výzvě naleznete na webových stránkách MAS Královédvorsko.

Místní akční skupina Sdružení SPLAV

Operační program zaměstnanost

vyhlášení: 20. 8. 2018

Sociální podnikání-neinvestice (I.)

Příjem žádostí: 20. 8. - 23. 11. 2018

Alokace: 1 000 000 Kč

 Integrovaný operační program

vyhlášení: 27. 8. 2018

Sociální podnikání-investice

příjem žádostí: 27. 8. - 19. 10. 2018, 12:00

Alokace: 2 105 260,000 Kč

 Více o obou výzvách naleznete na webových stránkách Sdružení SPLAV

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.