Navýšení alokace pro sociální podniky v IROP

28. 6. 2018
Řídicí orgán Integračního regionálního operačního programu v červnu navýšil alokaci výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“
  • Sociální podnikání

Řídicí orgán IROP v červnu navýšil alokaci výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ o 118 334 947 Kč (EFRR), takže po navýšení činní 377 334 947 Kč. Díky tomu tak mohou uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44. Navýšení alokace umožnily zbývající disponibilní prostředky ve specifickém cíli 2.2 „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“. Tato výzva byla již ukončena a bylo do ní předloženo celkem 218 žádostí o podporu.113 jich bylo vyřazeno či staženo, 100 projektů bylo schváleno a 5 jich je ještě v procesu hodnocení.

Více informací k výzvě č.44 naleznete na webových stránkách Integračního regionálního operačního programu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.