Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství/podnikání v ČR

27. 8. 2018
Celostátní síť pro venkov a Asociace sociálního zemědělství pořádají 4 workshopy na téma Sociální zemědělství – Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR.
  • Sociální podnikání

Během letošního podzimu proběhnou čtyři dvoudenní semináře a exkurze na sociální farmy v Česku a na Moravě, na které jsou zváni zemědělci, sociální pracovníci, vzdělavatelé, široká odborná i laická veřejnost a další zájemci, kteří se chtějí o této oblasti více dozvědět, nebo chtějí sami orientovat své organizace a farmy směrem k sociálnímu zemědělství.

Exkurze ukáží různé modely fungování a organizační formy sociálních farem. Farmy představí sami zemědělci a zájemci se budou moci ptát na všechny aspekty řízení, financování a partnerství farem.

Praktické semináře se budou tematicky věnovat sociálnímu podnikání v zemědělských provozech. Dále zaměstnávání, sociální práci, aktivizaci a vzdělávání na farmách. Semináře se zaměří na legislativní ukotvení sociálního zemědělství. Zaměří se na možnosti financování aktivit spojených se sociálním zemědělstvím z PRV i dalších dotačních schémat.

Výstupy z jednotlivých workshopů budou zpracovány do závěrečného odborného a veřejně dostupného manuálu.

Termín konání  Místo konání workshopu a exkurze
 12. - 13. 9. 2018

Workshop: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 1668, 370 05 České Budějovice (okr. České Budějovice), Exkurze: Bemagro, a.s., Malonty 101, 382 91 Malonty (okr. Český Krumlov)

 1. - 2. 10. 2018

Workshop + exkurze: Květná zahrada, z. ú., Květná 40, 572 01 Květná (okr. Svitavy)

 29. - 30. 10. 2018

Workshop + exkurze: Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Hostětín (okr. Uherské Hradiště)

 14. - 15. 11. 2018

Workshop: Penzion Diana, Teplice nad Bečvou, Teplice 42, 753 01 Hranice (okr. Přerov), Exkurze: Venkovská škola Bludička, z.s., Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín (okr. Nový Jičín)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení