Skončil projekt Zaměstnaný absolvent – dopadl na výbornou

14. 9. 2018
Projekt Zaměstnaný absolvent (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646), který realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací jako partner ve spolupráci s nositelem Královéhradeckým krajem a Úřadem práce ČR, se přiblížil ke svému konci. Projekt Zaměstnaný absolvent je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho smyslem bylo zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.
  • Zaměstnanost

Na závěr dvouleté práce se 12. září 2018 sešli všichni aktéři na Závěrečné konferenci v prostorách PETROF Gallery v Hradci Králové. Konference se zúčastnili jak absolventi obou ročníků, tak zapojení zaměstnavatelé a partneři, kteří se na realizaci projektu podíleli. Cílem konference bylo jednak předat letošním absolventům osvědčení o absolvování stáží ve firmách, prezentovat výsledky dvouleté práce, a především pak společně diskutovat a předat si zkušenosti z průběhu praxí jak ze strany zaměstnavatelů, absolventů, tak organizátorů projektu.

Mladí lidé zapojení do projektu měli možnost získat znalosti a dovednosti, které jim pomohou lehce a bezproblémově zvládnout přechod ze studentského do pracovního života. Každý účastník prošel v první fázi poradenskými aktivitami a následně mohl nastoupit na tříměsíční praxi k vybranému zaměstnavateli a vyzkoušet si své znalosti v praxi.

V letech 2017–18 se podařilo zařadit celkem 182 absolventů na poradenské aktivity a umístit jich 166 na praxi. 

Během diskuze kladně projekt zhodnotili jak mladí absolventi, tak zaměstnavatelé. Velkým pozitivem je, že někteří absolventi po ukončení tříměsíční praxe získali ve firmách stálé pracovní místo, případně nabídku jiné formy spolupráce se zaměstnavatelem. Firmy v diskusi vyslovily spokojenost s projektem, který, dle jejich mínění, byl i pro ně velmi zajímavou zkušeností a uvítaly by další pokračování projektu.

Jako poděkování všem účastníkům projektu, byl příjemnou součástí konference na míru připravený seminář zahrnující témata image, vystupování, řeč těla, komunikace a dress code, který našim absolventům ukázal, že dobrý první dojem představuje první krok k dalšímu úspěchu. Těmito základy účastníky konference provedli Lenka Bernardes a Jan Čenský.

Dílčí výstupy za jednotlivé roky realizace projektu:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.