XV. Hradecké dny sociální práce

26. 9. 2018
21. – 22. září proběhl 15. ročník mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce 2018.
  • Sociální podnikání

Podtitulem letošního setkání odborníků z mnoha zemí byly nové směry, trendy a inovace v sociální práci. Podoba české i zahraniční sociální práce se v čase neustále mění. Její proměny obvykle korespondují s probíhajícími společenskými změnami a jsou spojeny s nutností stále znovu přehodnocovat způsoby interpretace existujících a nově vznikajících sociálních problémů i způsoby reakcí na ně. Za tímto účelem se již pravidelně Hradec Králové stává místem setkání odborníků, kteří hledají nové cesty v řešení aktuálních problémů a informují se o pokrocích napříč všemi směry v poskytování pomoci sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel.

Centrum investic, rozvoje a inovací se ve spolupráci s Královéhradeckým kraje bylo již poněkolikáté partnerem této akce. Na konferenci CIRI prezentovalo Regionální centrum podpory sociálního podnikání, které již od roku 2015 pomáhá rozvoji sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. V odpolední sekci konference pak služby Regionálního centra podpory sociálního podnikání představily Šárka Bartošová a Jana Smetanová. V průběhu celého dne pak mohli zájemci o tuto tématiku navštívit stánek v předsálí a dozvědět se například jak financovat sociální podnikání, na jaké příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením má zaměstnavatel nárok nebo o aktuálních dotačních výzvách.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.