Konzultační dny MMR k problematice bydlení v roce 2018

9. 10. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost.
  • Sociální podnikání

Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Konzultační dny MMR k bytové problematice se uskuteční:

v budově MMR v jednacím sále AVI  (prostory bývalého Černého divadla)
 vchod z ulice Pařížské č. 4
 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 

Časový plán konzultačních dnů MMR k problematice bydlení na rok 2018:
• 3. dubna 2018
• 5. června 2018
• 2. října 2018
• 4. prosince 2018.

Témata, na která budou v úvodní části konzultační dny zaměřeny, budou operativně reagovat na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a na připravované právní úpravy v oblasti bydlení.

Další část konzultačních dnů bude věnována výměně zkušeností a odpovědím na dotazy vlastníků a správců bytového fondu. Počítáme s tím, že nejpozději tři dny před konáním akce bude na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj (Územní a bytová politika/Bytová politika/Informace a aktuality) k dispozici program příslušného konzultačního dne.

Účast na konzultačních dnech je zcela dobrovolná, závisí na potřebě informací týkajících se výše uvedených okruhů a je bezplatná, není třeba se předem registrovat či objednávat. Podněty týkající se programu konzultačních dnů zasílejte, prosím, na paní Olgu Oharkovou, e-mailová adresa: olga.oharkova@mmr.cz.

Převzato z www.mmr.cz