Kraj řeší dostupnost sociálního bydlení

10. 12. 2018
Královéhradecký kraj řeší potřeby a největší problémy spojené se sociálním a dostupným bydlením. Na toto téma se uskutečnilo jednání Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji. Cílem setkání bylo diskutovat o cílových skupinách. Jednání navazovalo na Kulatý stůl na téma sociální bydlení v kraji.
  • Dostupné bydlení

Královéhradecký kraj vnímá tuto oblast jako velmi důležitou, jak zdůraznil náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí: „Jsem rád, že jsme se sešli v tak hojném počtu a pestré sestavě. Díky tomu jsme mohli diskutovat hlavní problémy, které z hlediska bydlení vnímají jednotliví aktéři působící na poli sociálních služeb. Je znát, že některé problémy jsou někdy vnímány rozdílně na různých úrovních. V rámci Platformy se pokoušíme, a myslím, že úspěšně, propojit všechny různé sféry.“

Sešli se zástupci organizací, které bydlení jako problém dennodenně řeší při své práci s klienty, se zástupci samosprávy, ministerstev a dalších institucí, které by jim na druhou stranu měli v této oblasti pomáhat. Vznik platformy byl iniciován z podnětu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Její potřebnost vyplynula také ze závěrů z kulatého stolu, který se uskutečnil v květnu letošního roku v rámci druhého veletrhu sociálního podnikání.

V průběhu jednání přítomní diskutovali o konkrétních problémech jednotlivých cílových skupin, které v kraji bydlení nejvíce tíží. Dle závěrů se rozhodně nejedná o jednu či dvě cílové skupiny, ale ohrožení jedinci se najdou v mnoha sociálních skupinách. Stejně tak jako jsou rozdílné tyto skupiny, tak jsou odlišné i jejich problémy a potřeby. S tím souvisí smysl fungování platformy – předávat si informace napříč všemi úrovněmi, jednotlivé kroky spolu koordinovat a v neposlední řadě se inspirovat dobrou praxí, která již někde funguje. Fungování Platformy organizačně zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Důležité informace týkající se dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji a příklady dobré praxe lze nově nalézt i na webové stránce Zaměstnaného regionu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.