Projekt Do praxe bez bariér

12. 12. 2018
V současnosti se v Královéhradeckém kraji spouští zajímavý projekt týkající se problematiky exkurzí a stáží studentů speciálních škol na chráněném práce s názvem Do praxe bez bariér.
  • Zaměstnanost

Partnery projektu jsou Královéhradecký kraj, CIRI a Ergotep CSR Institut, o. p. s. Hlavním cílem projektu je přiblížit problematiku i specifika chráněného trhu práce a zorganizovat pracovní stáž žáků.

Projekt navazuje na systémový projekt výzvy 54 z programu OPVK a používá výstupy z tohoto projektu, což je metodika praxí a stáží na chráněném trhu práce a proces realizace stáže a praxe.

Královéhradecký region se realizací tohoto projektu stal průkopníkem v problematice propojování speciálních škol a subjektů na chráněném trhu práce v rámci jednoho regionu.

V projektu lze sledovat významné společenské přidané hodnoty pro širokou společnost. Připomeňme alespoň ty základní.

Většina speciálních škol, pravděpodobně všechny, realizují většinu praktické přípravy v tzv. fiktivních dílnách, či ve fiktivních projektech. Dokonce se dnes realizují soutěže v oblasti fiktivních projektů studentů speciálních škol. Výsledkem je absolvent speciální školy bez znalosti ostrého podnikového prostředí s nulovou zkušeností v oboru. Projekt Do praxe bez bariér má tuto nerovnováhu vyřešit nástroji exkurze a stáže.

Celý článek naleznete na www.isp21.cz 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.