Centrum investic, rozvoje a inovací pomáhá jednotlivým sociálním podnikům v jejich činnosti

31. 1. 2019
„Víme, že podnikání na chráněném trhu práce není jednoduché,“ míní Zita Kučerová, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací, zástupkyně ředitele CIRI.
  • Sociální podnikání

Jak funguje centrum podpory sociálního podnikání v KHK?
Regionální centrum podpory sociálního podnikání je platforma v rámci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), příspěvkové organizace Královéhradecké kraje, působící též v oblasti regionálního rozvoje. Činnosti intenzivně rozvíjíme od roku 2015, soustředíme se zejména na podpora sociálního podnikání v našem kraji přesně dle potřeb našich regionálních aktérů. Naše činnosti zahrnují poradenství a individuální konzultace, dotační management, iniciace a facilitace rozvojových záměrů, popularizace oblasti. Pořádáme pravidelné tematické konference, semináře a workshopy, snažíme se prezentovat příklady dobré praxe, mj. prostřednictvím exkurzí do úspěšných sociálních podniků. Organizujeme vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj sociálních podniků a velmi populární jsou rovněž každoroční Veletrhy sociálního podnikání. Od roku 2015 navštívilo námi realizované akce více než 550 osob, proškoleno v rámci vzdělávacích modulů bylo více než 90 osob. Mezi hlavní pilíře naší činnosti patří kromě oblasti sociálního podnikání také témata, jako jsou sociální bydlení, sociální inovace, zaměstnanost, společenská odpovědnost a další.

Spolupracujete se SP v KHK, jakou perspektivu v tom vidíte?
Naše činnosti by bez spolupráce se sociálními podniky neměly smysl, jsme tu hlavně pro to, abychom fungovali jako platforma na jejich podporu, abychom rozvíjeli oblast sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji cíleně, právě dle potřeb regionálních aktérů. V této činnosti samozřejmě nemůžeme působit izolovaně, proto kromě sociálních podniků spolupracujeme s celou řadou dalších partnerů, jako je např. Královéhradecký kraj, Úřad práce ČR, Statutární město Hradec Králové, Agentura pro sociální začleňování, Krajská síť Místních akčních skupin, Univerzita Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo Centrum pro regionální rozvoj ČR. Z hlediska budoucí perspektivy se snažíme sociální podniky s jednotlivými aktéry co nejvíce propojovat.

Celý článek naleznete na www.isp21.cz 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.